Férové jednanie

POTVRDENÉ: LIDL NEROBÍ ROZDIELY

27. január 2022
Rôzni a predsa rovní - za tú istú prácu dostanú ženy i muži v Lidli rovnakú odmenu.

Lidl nerobí rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, dlhoročnú realitu najnovšie potvrdila medzinárodná certifikácia EQUAL-SALARY. Diskont obstál v audite rovnomennej švajčiarskej nadácie iba ako druhá firma zo Slovenska. „Lidl Slovenská republika, v.o.s. je prvým predajcom potravín, ktorý získal certifikáciu EQUAL-SALARY na národnej úrovni,“ píše sa v komuniké EQUAL-SALARY Foundation.

Certifikácia prebiehala v dvoch fázach. Prvou bola štatistická analýza platov, po ktorej nasledoval interný audit realizovaný renomovanou spoločnosťou PwC. Audit sa zameriaval na overenie rovnakého mzdového ohodnotenia žien a mužov a rovnosť príležitostí. Súčasťou druhej fázy boli dotazníky a štruktúrované rozhovory so zamestnancami.

„Lidl na Slovensku pôsobí v mimoriadne konkurenčnom prostredí a o to viac nás teší úspech tejto spoločnosti v certifikácii EQUAL-SALARY. Lidl nezostal iba pri slovách, ale zvolil si otvorený prístup a konkrétne kroky. Tým, že sa rozhodol podstúpiť nezávislý audit, potvrdil pevnosť svojho presvedčenia a ukázal vysokú mieru transparentnosti. Oceňujeme tento prístup, ktorý môže byť vzorom pre ďalšie firmy,“ nechala sa počuť Lisa Rubli, výkonná riaditeľka EQUAL-SALARY Foundation.

V 21. storočí by rešpekt a rovnaké zaobchádzanie malo byť pevnou súčasťou každodenného života vo firmách i v spoločnosti ako takej. Žiaľ, na Slovensku tomu tak stále nie je. “Aj keď legislatíva EÚ neumožňuje vytvárať rozdiely v platoch na rovnakých pozíciách, na Slovensku sú mzdy žien v priemere nižšie o 16,07% ako mzdy mužov. Spoločensky zodpovedné firmy si plnia svoje záväzky v oblasti odmeňovania a to aj verejne komunikujú. Je priam žiadúce, aby bolo takýchto firiem na Slovensku stále viac a aby sa o rovnosti platov nemuseli viesť diskusie. Aby boli rovnaké platy za prácu mužov a žien samozrejmosťou, a nie otázkou,” hovorí Dagmar Haklová, Partner, ESG Leader PwC Slovensko. Lidl sa ako zodpovedný zamestnávateľ rozhodol komunikovať tieto témy navonok i dovnútra. Diskont chce ku kladeniu si a zodpovedaniu dôležitých otázok posmeliť tak jednotlivcov, ako aj čo najviac slovenských zamestnávateľov. Lidl vytvoril vôbec prvú pozíciu ambasádorky diverzity v slovenskom retaile, absolvuje rozhovory s expertmi a tiež mnohé interné diskusie, pracuje na strategických krokoch.

„Pri náročných témach je dôležitá v prvom rade autentickosť a preto sme sa rozhodli dokázať, že vodu kážeme a vodu tiež pijeme. Nezávislý audit rovnosti odmeňovania mužov a žien bol preto logickým krokom,“ vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidla na Slovensku, a pokračoval: „Úspešný výsledok je dôkazom, že to v Lidli s rovnosťou myslíme naozaj vážne. Naša cesta sa týmto však nekončí, práve naopak – na pevných základoch chceme ďalej budovať firemnú kultúru, v ktorej budú akceptované všetky kolegyne a kolegovia, bez výnimky.“

Súčasťou trojročného certifikačného cyklu sú monitorovacie audity v druhom a treťom roku, ktorými sa zisťuje či spoločnosť aj naďalej dodržiava rovnosť odmeňovania.

EQUAL-SALARY Foundation

EQUAL-SALARY Foundation je medzinárodná nezisková organizácia. Vznikla v roku 2010 a doteraz celosvetovo certifikovala približne sto spoločností. Metodológiu tejto certifikácie použil ako referenciu Švajčiarsky federálny súd a tiež Európska komisia, jej vznik finančne podporila švajčiarska federálna autorita pre rodovú rovnosť.

Viac o našej vízii.

Zaujíma vás férové jednanie? Vitajte v tíme!

Prečítajte si viac o našej vízii, aktivitách a doterajších výsledkoch.

viac info

Prečítajte si aj

19. január 2023

Lidl je historicky prvým obchodným reťazcom na Slovensku, ktorý získal prestížne medzinárodné ocenenie Top Employer. Aktuálne ich má na konte už sedem.

23. september 2022

Lidl spolu so svojimi zákazníkmi opäť podporil Strednú odbornú školu vinársko-ovocinárskej.

8. september 2022

Prínos Lidla pre slovenskú ekonomiku je takmer 1 600 000 000 € ročne.