Zachovanie biodiverzity Zachovanie biodiverzity

Zachovanie biodiverzity

Druhové bohatstvo je základom pre fungujúce a stabilné ekosystémy. Robí ich odolnejšími voči vonkajším zmenám, ako je napríklad zmena klímy. Biodiverzita tiež umožňuje pestrú škálu produktov, a pokiaľ je ohrozená, ovplyvňuje to aj dostupnosť a kvalitu nášho tovaru.

Biodiverzitu v súčasnosti zásadne ohrozujú niektoré poľnohospodárske postupy. Preto ako spoločnosť preberáme zodpovednosť nielen u nás, ale aj u našich dodávateľov. Rôznorodosť ohrozených živočíšnych a rastlinných druhov a biotopov totiž môžeme zachovať spôsobom, akým ich získavame, spracuvávame a ponúkame.

V Lidli preto podporujeme ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity.

Čo sa podarilo

Pomáhame dlhodobo a udržateľne. Naše projekty majú preto za sebou hmatateľné výsledky. Radosť z toho, čo sa nám už podarilo zlepšiť, nás poháňa aj naďalej.

1 600 000+

stromčekov bolo vďaka Lidlu vysadených v tatranských lesoch postihnutých kalamitou. Pokračujeme aj v roku 2022!

August 2020

pridali sme sa k iniciatíve Science Based Target a zaviazali sa pomáhať prostrediu pomocou cieľov vyvinutých s vedcami

100+

našich produktov sa hrdí titulom Bio organic

51

klimaticky neutrálnych produktov v našom sortimente

Záväzky

Vieme, že vždy sa je kam posúvať. Preto si stanovujeme jasné ciele, vďaka ktorým môžeme spolu s vami pomáhať ešte viac.

Do roku 2025
budeme získavať suroviny tak, aby nedochádzalo k odlesňovaniu či ohrozeniu ekosystémov
50 %
črepníkovej pôdy bude obsahovať menší podiel rašeliny, aby sa predišlo strate rašelinísk
100 % certifikované suroviny
produkty ako sója, palmový olej či kakao budeme od roku 2025 získavať z udržateľnejších zdrojov

Vybrané aktivity

Od roku 2012 vysádzame spolu s našimi zamestnancami stromy vo Vysokých a Nízkych Tatrách zničených kalamitou. Aj vďaka zákazníkom aktuálne v Lidl lese rastie viac ako 1 250 000 stromčekov. Pomôcť tatranským lesom môžeš aj ty! Kúpou 1,5 l fľaše minerálnej vody Saguaro venuje Lidl 1 cent na kúpu a výsadbu mladých stromčekov.

Za každú predanú fľašu 1,5 l minerálnej vody Saguaro prispievame 1 cent na výsadbu mladých stromčekov v Tatrách.

Sme si vedomí, ako veľmi je dôležitá biodiverzita a keďže ju ako poskytovateľ potravín ovplyvňujeme, k jej zachovaniu sa staviame čo najzodpovednejšie.

Sme si vedomí, ako veľmi je dôležitá biodiverzita a keďže ju ako poskytovateľ potravín ovplyvňujeme, k jej zachovaniu sa staviame čo...

Zodpovedne hlásime, čo je nové

3. jún 2022

Vďaka zákazníkom Lidla rastie v Tatrách už viac ako 1 600 000 stromčekov.

23. september 2020

Diskontný reťazec pomáha zalesňovať kalamitou zničené lesné porasty od roku 2012

29. máj 2019

Diskontný reťazec pomáha zalesňovať kalamitou zničené lesné porasty od roku 2012, v ôsmom roku projektu pribudlo v Tatrách ďalších 80 ha lesa

11. máj 2017

Diskontný reťazec pomáha zalesňovať kalamitou zničené lesné porasty od roku 2012.