Férové jednanie

Rodová rovnosť v dodávateľskom reťazci

15. november 2021
Zodpovednosť preberáme všade tam, kde má naše konanie ako konanie spoločnosti Lidl vplyv na ľudí a životné prostredie. S témou rodovej rovnosti v dodávateľskom reťazci prispievame k strategickej téme „férového konania“. Férové konanie okrem iného znamená, že sú pre ľudí v našich dodávateľských reťazcoch zabezpečené férové pracovné a sociálne podmienky ako aj spravodlivé šance na uplatnenie sa. Preto sa aj v budúcnosti budeme dôrazne venovať a sledovať dodržiavanie rodovej rovnosti v dodávateľskom reťazci.

Pozadie rodovej rovnosti v dodávateľskom reťazci

Pre svoje pohlavie, rodovú identitu alebo svoju sexuálnu orientáciu zažíva množstvo ľudí na celom svete obmedzenia svojich práv na pracovisku – nie zriedka v prvotných stupňoch získavania surovín v dodávateľských reťazcoch potravín alebo textílií. Obzvlášť často sú týmto zasiahnuté ženy a dievčatá. Dôvody sú rôznorodé a siahajú od diskriminačných socioekonomických štruktúr a praktík až po kultúrne a sociálne normy ako napríklad patriarchálne pomery. Ženy na celom svete vykonávajú 43 percent poľnohospodárskych prác ako aj 85 percent prác v textilnom priemysle. Súčasne je minimálne 70 percent ľudí, žijúcich v extrémnej chudobe, ženského pohlavia. Hoci ženy vykonávajú rovnakú prácu, často dostávajú značne nižšie mzdy. Na celom svete zarábajú v priemere o 23 percent menej ako muži a častejšie vykonávajú nepríjemné alebo zle platené práce. 90 percent ich mzdových príjmov sa okrem toho používa na výživu rodiny a vzdelávanie detí, u mužov je to naproti tomu iba 30 percent. Zrovnoprávnenie je rovnako právnou povinnosťou ako aj spoločenskou požiadavkou.

Náš záväzok za väčšiu mieru rodovej rovnosti v dodávateľskom reťazci

Do konca roka 2025 zlepšíme životné a pracovné podmienky pre ľudí, ktorí pre nás pracujú:

1. nepretržitým zisťovaním vplyvov

Chceme sa čelom postaviť rizikám týkajúcich sa ľudských práv pri našej vlastnej obchodnej činnosti špeciálne pri téme rodovej rovnosti. Za týmto účelom nepretržite kontrolujeme potenciálne riziká pri výrobe našich produktov. Preto zvyšujeme transparentnosť v našich dodávateľských reťazcoch a vykonávame analýzy rizík a hodnotenia Human Rights Impact Assessment (HRIA).

2. zabezpečením štandardov

Podporujeme opatrenia na posilnenie a dodržiavanie hlavných pracovných noriem ILO. V tejto súvislosti využívame medzinárodne uznávané certifikácie a sociálne audítorské programy. Dodatočne v Lidli pracujeme na tom, aby zamestnankyne a zamestnanci v našich dodávateľských reťazcoch mali zabezpečený prístup k mechanizmom nahlasovania sťažností. Okrem toho vyvíjame školenia pre našich dodávateľov, aby boli schopní rozpoznávať ľudsko-právne a rodovo špecifické riziká, prijímať nápravné opatrenia a účinne rizikám predchádzať.

3. rozširovaním férového obchodu

Podporujeme mzdy a príjmy zabezpečujúce existenciu ako aj spravodlivé rozdelenie hodnôt naprieč celými našimi dodávateľskými reťazcami. Obzvlášť sa tu zameriavame na maloroľnícke prevádzky, s cieľom zabezpečenia ich obživy. Do konca roka 2025 preto chceme zvýšiť podiel tovaru s certifikátom Fairtrade. Pritom vsádzame na férový a dlhodobý nákup u maloroľníčok a maloroľníkov. Vynikajúcim projektom na zaistenie miezd zabezpečujúcich existenciu za súčasného zohľadnenia špeciálne maloroľníčok je náš program Čokoláda Fairtrade WayToGo, ktorý sme zaviedli v roku 2020.

4. podporovaním zmien.

Angažujeme sa v rozvojových programoch, iniciatívach a projektoch na podporu zmien i mimo Lidlu. Nepretržite bojujeme proti príčinám rodovej nerovnosti v potravinových dodávateľských reťazcoch. Na to chceme využiť nielen náš vlastný vplyv ale aj spoločný vplyv s našimi partnermi.

Pre viac detailov o našich záväzkoch v oblasti rodovej rovnosti v dodávateľskom reťazci si pozrite dokument nižšie.

Na stiahnutie 
rodova_rovnost_v_dodavatelskom_retazci_update.pdf
Viac o našej vízii.

Zaujíma vás férové jednanie? Vitajte v tíme!

Prečítajte si viac o našej vízii, aktivitách a doterajších výsledkoch.

viac info

Prečítajte si aj

19. január 2023

Lidl je historicky prvým obchodným reťazcom na Slovensku, ktorý získal prestížne medzinárodné ocenenie Top Employer. Aktuálne ich má na konte už sedem.

23. september 2022

Lidl spolu so svojimi zákazníkmi opäť podporil Strednú odbornú školu vinársko-ovocinárskej.

8. september 2022

Prínos Lidla pre slovenskú ekonomiku je takmer 1 600 000 000 € ročne.