Ochrana klímy

Certifikát udržateľnosti za zapojenie do systému paletového poolingu

9. júl 2021

Zapojením sa do systému paletového poolingu od spoločnosti CHEP SK, s. r. o. naša spoločnosť výrazne prispela k ochrane životného prostredia a presadzovaniu udržateľného logistického modelu.

O čo vlastne ide? 

Vlastník paliet, v tomto prípade spoločnosť CHEP, zapožičia palety výrobcovi, ktorý na tieto palety nabalí tovar a dodá na naše sklady. Nakoľko ide o majetok spoločnosti CHEP, bežná výmena paliet 1:1 nie je potrebná a palety ostávajú na sklade. Po dovŕšení dostatočného množstva paliet si palety vyzdvihne priamo spoločnosť CHEP. Šetria sa tým náklady na reverznú dopravu, ale najmä emisie z nej. Taktiež sa palety menej opotrebovávajú, a tak znížením odpadu šetríme stromy.

Pozrite sa aj vy, čo sa nám za posledných 12 mesiacov spoločne podarilo: 

Výpočty sú založené na posúdení životného cyklu (LCA) zdieľanej CHEP europalety v porovnaní s klasickou bielou výmenou. Životný cyklus CHEP europalety je nezávisle preverovaný a je v súlade s normou ISO 14044. Zdroje dreva CHEP sú stopercentne certifikované systémom Forest Stewardship Council (FSC) a Programom pre schvaľovanie certifikácie lesov (PEFC).

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.