Ochrana klímy

Dobrá správa pre Slovensko: Lidl šetrí tisícky ton emisií

22. máj 2023
Úspora emisií zo strany Lidla predstavuje ročnú produkciu približne 5500 Slovákov.

Ľudstvo tvorí iba zanedbateľný zlomok zo všetkých živých organizmov na svete, no jeho vplyv na životné prostredie je zásadný. Dokonca natoľko, že vedci hovoria o novej epoche, povedzme od veľkej priemyselnej revolúcie, kedy človek pretvára prírodu na svoj obraz. Smutným svedectvom tejto skutočnosti je všadeprítomný odpad. Iste, sú časti sveta kde je odpad na prvý pohľad skrytý a na druhej strany sú krajiny, kde ho je toľko, až ho prestanete vnímať. Každopádne, aj pre najrozvinutejšie časti sveta predstavuje odpad obrovský problém. Slovensko nie je v tomto ohľade výnimkou, skôr naopak. Podľa Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky patrí odpadové hospodárstvo medzi najväčšie výzvy v našej krajine. Miera skládkovania je vysoká a zároveň miera recyklácie je nízka, dokonca jedna z najnižších v rámci Európskej únie.

Úlohou veľkých firiem s poslaním je ísť príkladom, inšpirovať. Spoločnosť Lidl si uvedomuje svoju zodpovednosť k životnému prostrediu a vynakladá preto značné úsilie na jeho ochranu. A nie sú to prázdne slová. Reťazec ročne recykluje tisícky ton odpadu a šetrí tak množstvo emisií oxidu uhličitého, ktorého zvýšený výskyt v atmosfére spôsobuje globálne otepľovanie. Ďalšie tony CO2  usporí Lidl prostredníctvom optimalizácie spotreby energii.

Diskontný reťazec dlhodobo výrazne prispieva k úspore emisií skleníkových plynov. V roku 2022 išlo o viac ako 18 000 ton CO2. Vyplýva to z certifikátu od OZV ENVI – PAK, ktorý uvádza úsporu skleníkových plynov na základe ročného výsledku triedeného zberu. V roku 2022 Lidl na Slovensku celkovo recykloval 27 000 ton odpadov. Vo všetkých predajniach a troch logistických centrách spoločnosti Lidl platí politika dôsledného triedenia odpadu – papiera, plastov a batérii. Lidl sa taktiež spolieha na zelený energetický mix, vďaka čomu ušetrí ďalších viac ako 14 000 ton emisii oxidu uhličitého. Na strechách predajní diskontu postupne pribúdajú fotovoltické zdroje, čo prináša opäť desiatky ton úspory CO2. Priemerný Slovák vyprodukuje viac ako 6 ton oxidu uhličitého ročne. Úspora emisií zo strany Lidla teda predstavuje ročnú produkciu približne 5500 Slovákov, alebo inak povedané napríklad celej Ilavy.

„Znižovanie skládkovaných odpadov a zvyšovanie miery recyklácie patria medzi naše hlavné ciele. Tešíme sa, že v rámci tejto témy robíme z roka na rok veľké pokroky. O tom svedčí aj zníženie množstvo skládkovaného odpadu z našich logistických centier o polovicu v porovnaní dvoch obchodných rokov,“ vysvetlil Peter Mego, vedúci úseku logistiky v Lidl Slovenská republika.

Verejnosť už roky spontánne vníma Lidl ako najviac zodpovednú spoločnosť na Slovensku, vyplýva to z prieskumov agentúry IPSOS. Viac o aktivitách a záväzkoch diskontu sa dozviete na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk. Nájdete na nej aj doteraz štyri zverejnené správy o trvalej udržateľnosti a ďalšie stanoviská k dôležitým témam.

 

 

Viac o našej vízii.

Zaujíma vás ochrana klímy? Vitajte v tíme!

Prečítajte si viac o našej vízii, aktivitách a doterajších výsledkoch.

viac info

Prečítajte si aj

28. október 2022

Prvé elektrické nákladné vozidlo na Slovensku sa teší na svoje prvé výzvy. Obchodný reťazec Lidl v spolupráci s dopravnou spoločnosťou Anpet EU, s.r.o. uvádza...

25. apríl 2022

Každý deň sa nazbiera početné množstvo nespotrebovaných potravín. Potravinami sa plytvá v každej jednej krajine, naprieč celým dodávateľským reťazcom, od...

22. apríl 2022

Príroda predstavuje naše bohatstvo a je nenahraditeľná vo všetkých jej zložkách. Veľakrát stačia už aj malé zmeny, ktorými môže každý z nás pre ňu spraviť...