Ochrana klímy

Nenechajme to plávať na Svetový deň vody

21. marec 2022
Vyčistíme trinásť lokalít na Slovensku od odpadu počas Svetového dňa vody. Veľkú čistiacu aktivitu na vodných nádržiach a riekach realizuje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP) s podporou spoločnosti LIDL. Čistenia sa zúčastnia zamestnanci, dobrovoľníci z občianskeho združenia Save NATURE by ČIVAS, Bratislavského dobrovoľníckeho centra a Clean.Piešťany.

Celoslovenské podujatie v rámci projektu Nenechajme to plávať je pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a je jedným z prvých aktivít projektu Čisté Slovensko. Čistiacim aktivitám sa môže pridať ktokoľvek – stačí prísť na vybranú lokalitu 22. marca o 8.00.
Cieľom tohtoročnej kampane Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname od roku 1993 je vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy. Avšak v našich podmienkach je prioritou minimalizovať dopad mikroplastov, ktoré často končia v našich riekach a nádržiach príčinou nezodpovedných ľudí. Tento rok spoločne oslávime Svetový deň vody a našim riekam darujeme slobodu – oslobodíme ich od naplaveného odpadu.
„Vďaka projektu Nenechajme to plávať a samozrejme vďaka obrovskej snahe dobrovoľníkov sme v minulom roku vyzbierali 1200 ton odpadu z brehov vodných tokov a nádrží. Oceňujem každú aktivitu, ktorá pomáha našim riekam a životnému prostrediu. O to viac, keď sa tým zvýši environmentálne povedomie medzi obyvateľmi, “ povedal Jozef Krška, generálny riaditeľ SVP.
„Zdroje našej planéty sú ohraničené a preto s nimi musíme narábať ohľaduplne a uvážene. Ľudia zároveň významne zmenili a ďalej menia životné prostredie, žiaľ nie udržateľne. Nadmerná produkcia odpadu je jedným z hlavných dôvodov klimatickej zmeny a preto nemáme čas strácať čas. V Lidli podporujeme všetky aktivity, ktorých cieľom je ochrániť prírodu pre ďalšie generácie a vyzývame k tomu aj našich zákazníkov, napr. aj projektom Nenechajme to plávať,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.

Viac o našej vízii.

Zaujíma vás ochrana klímy? Vitajte v tíme!

Prečítajte si viac o našej vízii, aktivitách a doterajších výsledkoch.

viac info

Prečítajte si aj

28. október 2022

Prvé elektrické nákladné vozidlo na Slovensku sa teší na svoje prvé výzvy. Obchodný reťazec Lidl v spolupráci s dopravnou spoločnosťou Anpet EU, s.r.o. uvádza...

25. apríl 2022

Každý deň sa nazbiera početné množstvo nespotrebovaných potravín. Potravinami sa plytvá v každej jednej krajine, naprieč celým dodávateľským reťazcom, od...

22. apríl 2022

Príroda predstavuje naše bohatstvo a je nenahraditeľná vo všetkých jej zložkách. Veľakrát stačia už aj malé zmeny, ktorými môže každý z nás pre ňu spraviť...