Podpora zdravia

Pri skladaní vyváženého jedálnička pomôže „semafor“ Nutri-Score

17. august 2023
Nutričné označenie Nutri-Score nájdete v Lidli na takmer 300 produktoch vlastných značiek, ich počet sa postupne rozširuje.

Jednou z najdôležitejších hodnôt v akejkoľvek oblasti života je férovosť. Lidl si to uvedomuje a preto so svojimi zákazníkmi komunikuje transparentne. Podporuje ich v jednoduchej orientácií a uvedomelom rozhodovaní pri nákupe potravín s ohľadom na ich nutričný profil. Najnovšie sa diskont rozhodol označiť vybrané produkty svojich vlastných značiek systémom Nutri-Score. Už dnes sú na pultoch všetkých 164 predajní Lidla na Slovensku takmer tri stovky takýchto produktov a ich počet sa postupne rozširuje. Zdraviu prospešná výživa a stravovanie sú dôležitou súčasťou prevencie chronických chorôb.

„Nadváhou a obezitou trpí na Slovensku viac ako 60 % dospelej populácie v produktívnom veku. Navyše je tento trend stúpajúci a môžeme hovoriť o pandémii 21. storočia, s ktorou súvisia nielen mnohé chronické preventabilné ochorenia, ale ako nás učí súčasnosť aj akútne infekčné ochorenia. Zázračný liek na obezitu neexistuje, roky opakujeme známu trojčlenku – vyvážená strava, dostatok pohybovej aktivity a zníženie sedavosti,“ hovorí MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., špecialistka na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie, pre webovú stránku www.nutriscoreslovakia.sk. „Naša zodpovednosť by sa mala začínať už pri výbere a nákupe potravín,“ dodáva Fábryová.

Pozrime sa, čo je nutričné označenie Nutri-Score?

Nutričné označenie na obale potravín klasifikuje potraviny a nápoje na základe ich nutričného profilu. Pomocou päťstupňovej farebnej stupnice písmen od A po E sa zákazníci na prvý pohľad ľahko a rýchlo dozvedia, akú nutričnú hodnotu má daný produkt. Označenie Nutri-Score teda môže prispieť k uvedomelému výberu potravín. Cieľom tohto systému označovania nutričných hodnôt je informovať zákazníkov o tom, ako možno rôzne potraviny začleniť do vyváženej, pestrej a zdraviu prospešnej stravy.

Schému Nutri-Score odporúča európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Europe) a na Slovensku, okrem iných, aj Slovenská obezitologická asociácia, Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu či Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva.

Ako funguje Nutri-Score v praxi?

Výsledok klasifikácie je priaznivo ovplyvnený obsahom vlákniny a bielkovín v potravine, pričom je zároveň znížený o cukor, sodík (soľ) a nasýtené mastné kyseliny vo výrobku. Do skóre je zahrnuté aj množstvo zeleniny, ovocia a olejnatých semien v produkte. Na výpočet klasifikácie Nutri-Score je potrebné určiť množstvo rôznych zložiek a živín v 100 gramoch alebo 100 ml produktu. Potom sa uskutočnia ďalšie 3 kroky: v prvom kroku sa tým živinám, ktoré majú menej pozitívny vplyv na zdravie (napr. nasýtené mastné kyseliny, soľ, cukor), pridelí 0-10 bodov. Čím vyššie množstvo daného produktu, tým viac bodov potravina získa. V druhom kroku sa prospešným živinám a zložkám pridelí 0-5 bodov. Táto kategória zahŕňa vlákninu, bielkoviny, zeleninu, ovocie, niektoré olejnaté semená a orechy. Čím nižšie je Nutri-Score, tým vyššia je nutričná hodnota potraviny.

„Zdravie našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležité. Každý deň totiž v našich 164 predajniach oslovujeme viac ako 250 000 zákazníkov a prispievame k ich výžive. Chceme im ponúknuť produkty, vďaka ktorým sa budú stravovať zdravo a udržateľne. Prostredníctvom Nutri-Score im chceme umožniť robiť informovanejšie a pre ich zdravie prospešnejšie rozhodnutia. Je to ďalší krok na ceste k vedomej výžive, ktorej súčasťou je aj ukončenie detského marketingu pri nezdravých potravinách či znižovanie pridaného cukru a soli v zložení vlastných značiek,“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing.

Tmavozelená klasifikácia „A“ je preto udelená výrobkom s najvyššou nutričnou hodnotou, zatiaľ čo červené označenie „E“ je priradené potravinám s najnižšou nutričnou hodnotou, takže konzumácia týchto potravín sa odporúča len menej často a v menšom množstve.

„Potraviny, ktoré sa nachádzajú v zelenej časti spektra, by mali tvoriť podstatnú zložku našej stravy, pri potravinách na opačnom konci by sme si mali dávať pozor, konzumovať ich menej často a všimnúť si podrobnejšie, ktoré zložky obsahujú. Niekde to môže byť viac soli, inde zasa väčšie množstvo napríklad nasýtených mastných kyselín či jednoduchých sacharidov,“ vysvetľuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD, špecialistka na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.