Šetrenie zdrojov

Lidl spustil oficiálne testovanie zálohovania PET fliaš a plechoviek

23. august 2021
V rámci projektu Bude z toho haluz ponúka Lidl už od júna 2020 zákazníkom vo vybraných predajniach možnosť vyskúšať si ako bude systém zberu PET a plechoviek fungovať.

Zákazníci spoločnosti Lidl si môžu vyskúšať ako bude fungovať oficiálne zálohovanie PET fliaš a plechoviek už aj v predajni na košickej Južnej Triede. Diskont takúto možnosť ponúka už od júna vo svojich dvoch bratislavských predajniach (Ružinovská a Trenčianska ulica), ku ktorým na začiatku leta pribudli aj dve košické (Popradská a Moldavská ulica). Spomenuté štyri predajne sú súčasťou vlastného projektu Lidla – Bude z toho haluz. Test na Južnej Triede realizuje diskont od pondelka 23. augusta v spolupráci so Správcom zálohového systému.

 

 „Slovensko čaká od januára 2022 veľká zmena v podobe spustenia zálohového systému na nápojové plastové fľaše a plechovky. Kľúčom k úspechu je práve nastavenie siete odberných miest, ktoré bude ľahko dostupné a pohodlné pre spotrebiteľov, preto sme radi, že v spolupráci s vybranými prevádzkami v rôznych regiónoch môžeme testovať potrebné procesy na oboch stranách. Zároveň je to príležitosť pre spotrebiteľa, vyskúšať si zálohovanie a pomôcť nám pripraviť Slovensko na jeho úspešný štart od 1.1.2022, “ povedala Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.

 

Z pohľadu zákazníka bude odovzdávanie PET fliaš a plechoviek prebiehať úplne rovnako ako tomu je doteraz pri sklenených fľašiach – nedeformovaný jednorazový obal od nápoja vloží do automatu. Ten ho zlisuje a perforuje s cieľom dosiahnuť maximálnu efektivitu pri transporte. Automat rozpozná o aký obal ide a podľa toho ho umiestni do pripravených zásobníkov, ktoré bude v dohodnutých intervaloch odvážať Správca zálohového systému a ekologicky ich ďalej zhodnotí.

 

„Snaha zachovať životné prostredie ďalším generáciám v čo najlepšom stave je jednou z hlavných cieľov našej politiky trvalej udržateľnosti. V rámci nášho podnikania, pri každej našej činnosti sa snažíme o čo najohľaduplnejší prístup, zodpovedne pracujeme so zdrojmi, šetríme energie a podporujeme recykláciu. Uvedomujeme si aj náš vplyv na verejnú mienku, realizujeme preto niekoľko vlastných edukačných projektov a podporujeme aj viaceré iné iniciatívy,“ uviedol na margo oficiálneho testu zálohovania Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika.

 

Oficiálny test aktuálne prebieha v rámci predajní Lidl iba na košickej Južnej Triede. Zákazníci v úvode spomenutých štyroch predajní (Bratislava – Trenčianska a Ružinovská ul., Košice – Popradská a Moldavská ul.) sa však môžu zapojiť do projektu Bude z toho haluz. Ten funguje úplne rovnako ako oficiálny test, avšak Lidl ho realizuje s mestskými časťami Bratislava Ružinov a Košice Západ a za každý vrátený obal im venuje 10 centov na obnovu zelene.

 

Oficiálne spustenie zálohovania je plánované na 1. januára 2022 odkedy budú automaty nachádzajúce sa vo všetkých predajniach Lidl akceptovať iba nedeformované PET fľaše a plechovky označené symbolom „Z“, textom „zálohované“ a s čitateľným čiarovým kódom. Systém bude pre zákazníka fungovať rovnako ako pri sklenených fľašiach – pri kúpe nápoja zaplatí okrem jeho ceny aj zálohu za obal pričom rovnakú sumu dostane naspäť po jeho vrátení.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.