Šetrenie zdrojov

Väčšia miera používania plastového recyklátu a odstránenie čierneho plastu

15. jún 2021
LIDL A KAUFLAND ROZŠIRUJÚ CIELE VO SVOJEJ PLASTOVEJ STRATÉGII

Spoločnosti Lidl Slovenská republika a Kaufland Slovenská republika podnikajú konkrétne kroky na podporu udržateľného obehového hospodárstva. V rámci plastovej stratégie Reset Plastic skupiny Schwarz plánujú obe spoločnosti používať do konca roka 2025 v priemere 20 percent plastového recyklátu v obaloch vlastných značiek. Lidl a Kaufland si zároveň stanovili ciel odstrániť z obalov vlastných značiek čierne plasty do konca roku 2021 a výrazne tak zvýšiť recyklovateľnosť obalov.

„Je to ďalší dôležitý krok v našej plastovej stratégii. Okrem predchádzania a znižovania množstva plastov posilňujeme možnosti recyklácie aj vyhýbaním sa čiernym plastom. Okrem toho je použitie recyklátu jasným signálom pre trh, že to s obehovým hospodárstvom myslíme vážne,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezort nákupu.

Už pred niekoľkými rokmi išli oba úspešné reťazce príkladom ostatným, keď ako prvé vyradili z predaja najpredávanejšie jednorazové plastové igelitky a nahradili ich ekologickejšou alternatívou – taškami na viacnásobné použitie. Jednorazový plastový riad zasa nahradili trvalo udržateľným papierovým riadom a  riadom, ktorý možno používať opakovane. K mikroténovým vreckám ponúkli zákazníkom ako udržateľný variant eko sieťky.

„Našimi konkrétnymi opatreniami a krokmi potvrdzujeme, že nepretržite pracujeme na dosiahnutí nami vytýčených cieľov v  stratégii REset Plastic. V rámci nej sme sa do roku 2025 zaviazali k zníženiu spotreby plastov o 20 percent a k tomu, že obaly našich privátnych značiek budú čo v najväčšej možnej miere recyklovateľné. Naším cieľom je podpora obehového hospodárstva a uzatvorenie kolobehu,“ povedal Richard Bendík, konateľ Kaufland Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu.

Obe spoločnosti – Lidl aj Kaufland – už majú vo svojej ponuke výrobky, ktorých obaly z veľkej časti tvorí plastový recyklát. Ide o vody značiek Saguaro a Siti v Lidli a slnečnicový olej K-classic či ovocné nektáre K-classic v Kauflande.

Plastová stratégia skupiny Schwarz

Skupina Schwarz, ktorá spolu s obchodnými partnermi Lidlom a Kauflandom patrí medzi najväčšie obchodné spoločnosti, pristupuje k ochrane životného prostredia s veľkou vážnosťou. V rámci projektu REset Plastic vytvorila jednotnú a medzinárodnú stratégiu rozdelenú do piatich činností: zamedzenie, dizajn, recyklácia, likvidácia, ako aj inovácia a osveta. Stratégia smeruje k zrealizovaniu vízie „Menej plastov – uzavretý kolobeh“.

Päť zásad činností REset Plastic – plastovej stratégie skupiny Schwarz:

1. REduce – Zamedzenie
Všade, kde je to možné, zamedzujeme používaniu plastov v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

2. REdesign – Dizajn
Vytvárame produkty tak, aby sa dali recyklovať a uzatvárali kolobeh.

3. REcycle – Recyklácia
Zbierame, triedime, recyklujeme a uzatvárame kolobeh cenných surovín.

4. REmove – Likvidácia
Podporujeme likvidáciu plastového odpadu z prírody.

5. REsearch – Inovácia a osveta
V rámci inovatívnych riešení investujeme do výskumu a vývoja, v oblasti recyklácie a šetrného zaobchádzania s cennými zdrojmi robíme patričnú osvetu.

Viac o našej vízii.

Zaujíma vás Šetrenie zdrojov? Vitajte v tíme!

Prečítajte si viac o našej vízii, aktivitách a doterajších výsledkoch.

viac info

Prečítajte si aj

27. apríl 2023

Lidl má na Slovensku aktuálne 163 predajní, najnovšia pribudla v Pezinku

19. apríl 2023

Často prehliadaný, no predsa stále prítomný okolo nás. Patrí k najvýraznejším ujmám, ktorých sa človek dopúšťa smerom k prírode. Žiaľ, významne prispieva ku...

24. marec 2023

Spoločnosť Lidl je známa svojím zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Jasným dôkazom toho, že ekológia nie je pre túto firmu iba aktuálnym trendom, je...