Vedenie dialógu

Váš nákup = Veľká pomoc

25. január 2018
Chceme byť dobrým susedom, a preto podporujeme základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí našich novootvorených predajní.

Od roku 2015 podporujeme školy, ktoré sa nachádzajú v okolí všetkých našich novootvorených predajní (v rokoch 2015-2018 aj v okolí zmodernizovaných predajní). Nosnou ideou tohto projektu je venovať časť z obratu v prvý deň predaja na zakúpenie športových a didaktických potrieb – za každý nákup v hodnote aspoň 10 eur venujeme na podporu blízkych základných alebo spojených škôl 1 euro. Škola má následne možnosť sama si určiť skladbu športového vybavenia a didaktických pomôcok, ktoré jej Lidl pomôže nakúpiť  V rokoch 2015 a 2016 sme takýmto spôsobom podporili celkovo 22 škôl , ktoré získali športové a pedagogické pomôcky v celkovej hodnote 66 000 eur. V roku 2017 sme zlepšili vzdelávanie našich detí na 15tich základných školách venovaním pomôcok v hodnote 45 000 eur.

V roku 2018 sme vďaka projektu VÁŠ NÁKUP = VEĽKÁ POMOC podporili 16 základných škôl športovými pomôckami a didaktickými potrebami v hodnote 48 000 eur, v roku 2019 išlo o 20 škôl, ktoré získali vybavenie podľa ich vlastného výberu v hodnote 60 000 eur. 

Od začiatku projektu sme podporili už takmer 100 základných škôl sumou viac ako 300 000 €.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.