Vedenie dialógu

Vitamínová podpora pre oknologické pracoviská

27. apríl 2020
Naša spoločnosť sa rozhodla podporiť onkologickýé pracoviská vitamínmi a pitným režimom.

Onkologickí pacienti, hlavne tí, ktorí majú aktívne ochorenie, alebo sú v aktívnej onkologickej liečbe majú všeobecne slabší imunitní systém. Ochorenie COVID-19 tak pre nich predstavuje vyššie riziko, aj keď sú v mladom veku. O to významnejšia je ich aktívna ochrana a aj ochrana zdravotníkov a personálu nemocníc, ktorí sú s nimi v každodennom v kontakte a starajú sa o nich 24 hodín denne.

Všetky onkologické pracoviská od marca 2020 prijali prísne hygienické opatrenia, pričom špeciálne preškolení na preventívne opatrenia v rámci COVID-19 boli nielen všetci zdravotníci onkologických pracovísk, ale aj ich personál (napr. kvôli správnej dezinfekcii priestorov). Všetci onkologickí pacienti a ich sprievod, ktorí prichádzajú na vyšetrenia, musia prejsť vstupným filtrom (meranie teploty, dotazník, dezinfekcia rúk, kontrola ochrany nosa a úst). Zároveň sú všade striktne zakázané návštevy, takže zdravotníci sú aktuálne pre pacientov druhou rodinou. Väčšie nemocnice majú tiež vyhradené špeciálne pavilóny pre prípad šírenia ochorenia. Pre zdravotníkov toto obdobie znamená obrovský fyzický aj psychický nápor.

Preto sa spoločnosť Lidl Slovenská republika rozhodla podporiť 11 najväčších onkologických pracovísk na Slovensku vitamínmi a pitným režimom. Počas obdobia najbližších 4 týždňov pracoviská od nás obdržia spolu viac ako 3 tony ovocia a 3 000 litrov ovocných štiav. Zároveň im ich prácu spríjemníme dobrou kávou a čajom. Výška tejto  podpory je takmer 13 000 eur.

Podporíme tieto pracoviská:

 • Národný onkologický ústav v Bratislave
 • Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH
 • Fakultná nemocnica Trnava  - Onkologická klinika
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Trenčín – Onkologická klinika
 • Fakultná nemocnica Nitra – Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina – Oddelenie klinickej onkológie a radiačnej onkológie
 • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica – Klinika pediatrickej onkológie a hematológie
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bytrica – Onkologická klinika
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov – Oddelenie klinickej onkológie
 • Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach
 • Univerzitná nemocnica Martin – Onkologické centrum

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.