Vedenie dialógu

Zvierací spoločník a ľudská psychika majú k sebe blízko

21. február 2024
Sú dôležitou súčasťou našej spoločnosti. Majú rokmi nadobudnuté skúsenosti a môžu tak byť veľmi cenným zdrojom pre mladšie generácie. Seniori. Ich životné príbehy nám veľakrát pomáhajú lepšie porozumieť minulosti a poučiť sa z nej. Aj preto je dôležité venovať im pozornosť, podporovať a rešpektovať ich.

Nápomocným a príkladným sa snaží byť aj diskontný reťazec Lidl. Svoju snahu pretavil v roku 2020 do úspešnej potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž. O jej úspešnosti hovorí aj fakt, že vďaka zákazníkom reťazca sa podarilo ľuďom, ktorí to potrebujú, odovzdať produkty v hodnote viac ako 2 000 000 eur. Navyše, reťazcu sa podarilo dvakrát získať ocenenie Senior Friendly.

Cíťte sa tu ako doma

Košom, ktoré s láskou napĺňajú zákazníci Lidla, sa tešia nielen občianske združenia, charity, ale aj neziskové organizácie, ku ktorým patrí i Domov Klas n.o. vo Vrbovom. Ich poslanie už takmer 24 rokov spočíva vo vytváraní harmonického a plnohodnotného života pre ich klientov. Prihliadajú na ich individuálne potreby, spolupracujú s rodinami seniorov a komunitou. Neustále sa usilujú o to, aby vytvárali pozitívny obraz o každom klientovi ako smerom k nemu, tak i k ostatným prijímateľom sociálnej služby a v neposlednom rade i k verejnosti. Riaditeľka Domova Klas n.o. vo Vrbovom priblížila ich vízie: „Chceme sa čo najviac približovať takému zariadeniu, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli kvalitným poskytovaným sociálnym službám, ale aj kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu ku klientom, kde sa seniori budú cítiť tak, ako v rodine. Kde sa im poskytuje dobrá opatera, domáca strava a láska zároveň.
Našou víziou je zamestnávať nielen odborne, ale aj ľudsky zdatných zamestnancov a vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby našich seniorov. Chceme podporovať našich zamestnancov v ďalšom vzdelávaní a zabezpečiť a stabilizovať dostatočný počet kvalifikovaných odborných zamestnancov prihliadajúc na individuálne potreby našich klientov.

Keď je darca vzorom

Úplné prvý odber potravín v rámci projektu potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž bol v októbri v roku 2020. Klienti z Vrbového si túto pomoc veľmi vážia. Tešia sa najmä zo sladkých maličkostí. Podľa slov riaditeľky zákazníci Lidla obdarovaním starších vyjadrujú svoju ľudskosť, spolucítenie pre slabších a odkázaných na pomocné ruky. Príkladným správaním nemalou mierou prispievajú aj k výchove mladšej generácie a utváraniu si názoru k potrebe pomáhať. Nebyť ľahostajnými. Z úspešných spoluprác je nadšená aj CSR špecialistka komunikácie Martina Sujová: Ďakujeme všetkým zákazníkom, ktorí sa od začiatku našej potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž do nej zapojili a darovali čo i len jeden produkt. Každá z viac ako 90-tich zapojených lokálnych organizácií oceňuje najmä to, že ide o pravidelný prísun trvanlivých potravín či drogérie. Príjemcovia potravín - ľudia v núdzi – si môžu vďaka tomu lepšie naplánovať svoj rozpočet. Vedia, čo si v priebehu mesiaca môžu dovoliť zakúpiť za svoje častokrát minimálne mzdy, dôchodky či sociálne dávky. Veríme, že aj darcov hreje pri srdci z ich dobrých skutkov.“

Soľ nad zlato v podobe pocitu spolupatričnosti

Naši rodičia či starí rodičia majú rovnakú potrebu zapájať sa a cítiť sa užitoční. Že neprekážajú. Stále majú čo ponúknuť svetu. Sociálna interakcia je jednou z kľúčových. Preto je dôležité prejavovať o nich záujem, dbať o zdanlivé maličkosti a vytvárať pre nich príležitosti k zapojeniu sa. Rovnako, ako máme dobré a zlé dni my, majú aj starší. Vo všetkých vekových kategóriách sú predsa ľudia, nie stroje. Ľudia, ktorí potrebujú hrejivú dlaň, vľúdne slová povzbudenia, citov a podpory.

V tomto duchu sa spoločnosť Lidl rozhodla v rámci potravinovej zbierky zorganizovať návštevu obdarúvaných seniorov vo Vrbovom a pokúsila sa im spríjemniť aspoň na chvíľu ich čas. Na pomoc si so sebou priviedli i canisterapeutku Kvetu Néveriovú Z farebného domčeka, o.z, ktorá s nadšením prizvanie prijala, pretože je naklonená každej idey, ktorá ma v sebe obsiahnutú ľudskosť. O to viac, ak ešte ide o skupinu ľudí, na ktorú by sme mali myslieť vždy s vďakou. Ako sama hovorí, netreba totiž zabúdať, že bez nich by sme tu neboli a raz sa staneme touto skupinou aj my.

Šťastné tváre vďaka podpornej psychoterapeutickej metóde

Počuli ste už o canisterapii? Pani Néveriová vysvetľuje, že ide o podpornú psychoterapeutickú metódu, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na človeka. Jej prínos sa začal podrobnejšie skúmať už v 60. rokoch minulého storočia, hoci pozitívny vplyv bol samozrejme zrejmý už v ďalekej histórii. „Priekopníkom v tejto oblasti bol americký detský psychológ a psychoterapeut Boris Levinson, ktorý zistil, že zvierací spoločník je veľmi cenným spoluterapeutom emocionálne narušených detí a slúži ako sociálny katalyzátor v terapii,“ hovorí canisterapeutka. Takýto typ terapie je vhodný pre ľudí naprieč vekovými skupinami – pre zdravých, ľudí s rôznymi diagnózami, ale aj s fyzickým či mentálnym obmedzením. V sociálnych službách – v domovoch pre seniorov, v denných stacionároch, v domovoch sociálnych služieb je táto aktivita vítaná. Skvelou správou je aj fakt, že účinky canisterapie sa dajú merať. Potvrdila to aj Néveriová: „Merať vieme napríklad fyziologické funkcie kam spadá napríklad tlak krvi, frekvencia srdca, dychová frekvencia pred a po pôsobení intervencií so psom. Momentálne vo svete prebieha viacero výskumov, ktoré sú zameraná na obojstranné pôsobenie človek vs. zviera.“ Pocity šťastia, pohody a spokojnosti sa takto dajú darovať v podobe canisterapie, ktorá so sebou nesie, okrem iného, i pridanú hodnotu – úsmev na nejednej tvári.

Koniec koncov, pozrite si, ako canisterapia v domove seniorov prebiehala na videu:

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.