Zachovanie biodiverzity

Lidl a WWF uzavreli strategické partnerstvo

27. jún 2024
Lidl, jeden z najväčších maloobchodných reťazcov, a WWF, jedna z najvýznamnejších nezávislých ochranárskych organizácií na svete, oznámili začiatok nového päťročného medzinárodného a strategického partnerstva v 31 krajinách. Dlhodobá spolupráca s WWF sa zameria na pôsobenie v rámci hodnotového reťazca Lidla. Tým pomôže riešiť globálne ekologické výzvy súčasnosti, zabezpečí prístup väčšiemu počtu domácností k udržateľnejším možnostiam výberu a podporí obchodné modely, ktoré fungujú v súlade s prírodou a v rámci globálnych možností.

 

Toto dlhodobé partnerstvo je ďalším pilierom nášho záväzku podporovať udržateľnosť ako súčasť našej medzinárodnej stratégie CSR. Spoločným cieľom tohto partnerstva je umožniť zákazníkom robiť ešte udržateľnejšie rozhodnutia.

„Spájame sily“

Zita Szlavikovics, generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika: „Ako jeden z najväčších maloobchodných predajcov potravín sme si vedomí svojej zodpovednosti a vplyvu. Zodpovednosť preberáme s cieľom podnikať v rámci možností našej planéty. Pre Lidl je trvalo udržateľné hospodárenie otázkou postoja a zároveň aj základom budúcej životaschopnosti nášho obchodného modelu. S podporou a odbornými znalosťami WWF posunieme náš záväzok k udržateľnosti na ďalšiu úroveň. Aktuálne výzvy, ako je zmena klímy a úbytok biodiverzity, môžeme prekonať len spoločnými silami. Preto veríme v silné partnerstvá, ktorých cieľom je spolupracovať na poskytovaní udržateľnejších možností.

Kirsten Schuijt, generálna riaditeľka WWF International, dodáva: „Spôsob, akým vyrábame a spotrebúvame potraviny a energiu, je jednou z hlavných príčin úbytku biodiverzity a zmeny klímy. Potrebujeme odvážne a okamžité opatrenia na zmenu našich potravinových a energetických systémov, v rámci ktorej potravinársky a maloobchodný sektor zohráva veľkú úlohu. Je to nevyhnutné, aby sme zastavili a zvrátili najväčšiu krízu, ktorej dnes ľudstvo čelí. Lidl ako jeden z najväčších maloobchodníkov má obrovský medzinárodný vplyv na presadzovanie udržateľných zmien v potravinárskom a maloobchodnom sektore. Organizácia WWF je hrdá na to, že môže Lidl sprevádzať na tejto ceste, na ktorej budeme spoločnosť podporovať a súčasne podnecovať.”

Spolu sme silnejší v 31 krajinách

Lidl a WWF už spolupracovali v rámci existujúcich partnerstiev, napríklad vo Švajčiarsku a Rakúsku. Nové partnerstvo rozširuje rozsah tejto spolupráce na celom svete s cieľom posilniť udržateľnosť na medzinárodnej úrovni. Lidl si stanovil cieľ, že v budúcnosti svojim zákazníkom na celom svete ešte viac zjednoduší udržateľné nakupovanie. Diskont bude spolupracovať s WWF, aby poskytoval udržateľnejšie možnosti výberu a aktívne tak formoval zodpovednú transformáciu. Partnerstvo s WWF podporí tento cieľ prostredníctvom zamerania sa na nasledujúce kľúčové oblasti:

 

  • Zachovanie a podpora biodiverzity
  • Zodpovedné hospodárenie s vodnými zdrojmi
  • Ochrana klímy prostredníctvom vedecky podložených klimatických cieľov (science-based climate targets)
  • Budovanie a rozširovanie dodávateľských reťazcov bez odlesňovania a konverzie
  • Zodpovedné získavanie kritických surovín, ako je palmový olej, sója, kakao, čaj, káva, drevo a papierové produkty
  • Zodpovedné získavanie rýb a morských plodov a ochrana kritických rybolovných oblastí a zdrojov
  • Zapojenie sa do propagácie uvedomelého a udržateľného stravovania a spotreby
  • Zníženie množstva potravinového odpadu

 

Okrem angažovanosti Lidla v rámci vlastného hodnotového reťazca bude diskont podporovať rôzne projekty WWF na ochranu životného prostredia v regiónoch, z ktorých získava suroviny.

Bližšie informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete aj na stránkach www.lidl.sk, www.spolocenskazodpovednost.sk  a na sociálnych sieťach.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.