Charitatívna zbierka pre Slovenský červený kríž

Nadácia Lidl realizovala charitatívnu zbierku pre Slovenský červený kríž v súlade so svojim zameraním na podporu verejnoprospešného účelu v oblasti: ochrana zdravia, plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Nadácia Lidl Slovenská republika zorganizovala dve verejné zbierky na podporu činnosti Slovenského červeného kríža. Slovenský Červený kríž je organizáciou, ktorá má desiatky rokov skúseností a tisíce dobrovoľníkov. Je to jedna z najväčších a najaktívnejších humanitárnych organizácií na Slovensku a Lidl je jej hrdým dlhoročným partnerom. Či ide o prírodné katastrofy, havárie, pandémiu alebo utečeneckú krízu, dobrovoľníci z Červeného kríža sú vždy na mieste pripravení pomáhať. Cieľom zbierky ´Srdce na správnom mieste´ je umožniť tým, ktorí pomáhajú, aby ich pomoc bola ešte rýchlejšia a efektívnejšia.

„Ostatné roky nám ukazujú, aké dôležité je byť pripravený na krízové situácie a vedieť adekvátne reagovať. Cielená podpora spoločnosti Lidl môže našu krízovú pripravenosť posilniť. Vďaka vybaveniu špeciálne zameranému na krízové podmienky budeme môcť spolu s našimi dobrovoľníkmi i zamestnancami efektívnejšie prispieť k zmierňovaniu následkov mimoriadnych udalostí,“ povedala generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža, Zuzana Rosiarová Kesegová.

Prvá zbierka s názvom Srdce na správnom mieste prebiehala v predajniach Lidl v termíne od 11.4. do 30.4.2022 a jej výťažok bol 114 764 Eur. Druhá zbierka Srdcia na správnom  mieste prebiehala od 6.2. do 19.2.2023 s výťažkom 62 222 Eur. Spoločnosť Lidl prispela navyše celkovou sumou 100 000 Eur.

Výťažok z oboch zbierok v plnej 100% výške bol použitý na nákup špeciálne upravených vozidiel, ktoré Nadácia Lidl v roku 2023 darovala Slovenskému červenému krížu. Zástavba a prerobenie vozidiel na mieru bola realizovaná slovenskou spoločnosťou Selvit. V časti dokumenty sú dostupné priebežná aj záverečné správy k obom verejným zbierkam.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.