Férové jednanie

Čo upravuje náš Etický kódex

Skupina Schwarz / Schwarz Group kladie v spolupráci s obchodnými partnermi a v celom dodávateľskom reťazci veľký dôraz na udržateľný rozvoj v sociálnej a environmentálnej oblasti. Etický kódex pre obchodných partnerov popisuje základné princípy spolupráce s obchodnými partnermi.

Princípy uvedené v tomto Etickom kódexe predstavujú minimálne štandardy pre vzťahy s našimi obchodnými partnermi. Kódex sa opiera o nasledujúce medzinárodné zásady a dohovory:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv
 • Zásady iniciatívy OSN Global Compact (UNGC)
 • Smernice OSN pre hospodárstvo a ľudské práva
 • Dohovor OSN o právach dieťaťa
 • Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
 • Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti
 • Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o základných zásadách a právach pri práci
 • Parížska dohoda o zmene klímy

Základné témy, ktoré upravuje Etický kódex:

Práca:

 • Zákaz diskriminácie
 • Spravodlivé zaobchádzanie
 • Odmena a pracovný čas
 • Sloboda združovania
 • Bezpečnosť a zdravie
 • Disciplinárne opatrenia
 • Detská práca a ochrana madistvých

Životné prostredie:

 • Zákony o ochrane životného prostredia
 • Prírodné zdroje a znečistenie životného prostredia

Etický kódex, ktorým dbáme na dodržiavanie sociálnych a environmentálnych štandardov u svojich partnerov, je súčasťou všetkých našich zmlúv. Ide o nevyhnutný základ všetkých našich obchodných vzťahov.

Staňte sa našim dodávateľom

Dodržiavame platné právo a interné smernice. Compliance je živou súčasťou našej firemnej kultúry a odráža sa v základných hodnotách našej spoločnosti – rešpekt, dôvera, zodpovednosť a uznanie. Bojujeme tiež proti korupcii a úplatkárstvu, prešetrujeme podvody a staviame sa proti nekalým obchodným praktikám. Vážime si dôveru našich zákazníkov a partnerov, a preto netolerujeme takéto správanie.

Nahlásiť podnet

Dodávateľov do našej obchodnej siete vyberáme na základe súťaže, kde je rozhodujúcim faktorom schopnosť zabezpečiť požadovanú kvalitu za najvýhodnejšiu cenu a schopnosť dodávať nami požadované množstvo tovaru. Ako člen Iniciatívy dodávateľského reťazca a Business Social Compliance Initiative sa zaväzujeme k férovým praktikám v dodávateľskom reťazci a dodržiavaní ľudských práv.

Staňte sa dodávateľom

Na stiahnutie 
code_of_conduct_fur_geschaftspartner_schwarz_gruppe_sk.pdf

Súvisiace aktuality

3. apríl 2024

Hodnota spolupráce Lidla a slovenských dodávateľov narástla medziročne o viac ako 70 miliónov EUR

9. október 2023

• Lidl mal v roku 2022 na Slovensku 278 dodávateľov, o 14 viac ako rok predtým • Za ich výrobky im zaplatil 452 mil. EUR v nákupných cenách, čo predstavuje...

28. marec 2023

Lidl zverejnil svoju štvrtú Správu o trvalej udržateľnosti.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.