Férové jednanie

Čo upravuje náš Etický kódex

Skupina Schwarz / Schwarz Group kladie v spolupráci s obchodnými partnermi a v celom dodávateľskom reťazci veľký dôraz na udržateľný rozvoj v sociálnej a environmentálnej oblasti. Etický kódex pre obchodných partnerov popisuje základné princípy spolupráce s obchodnými partnermi.

Princípy uvedené v tomto Etickom kódexe predstavujú minimálne štandardy pre vzťahy s našimi obchodnými partnermi. Kódex sa opiera o nasledujúce medzinárodné zásady a dohovory:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv
 • Zásady iniciatívy OSN Global Compact (UNGC)
 • Smernice OSN pre hospodárstvo a ľudské práva
 • Dohovor OSN o právach dieťaťa
 • Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
 • Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti
 • Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o základných zásadách a právach pri práci
 • Parížska dohoda o zmene klímy

Základné témy, ktoré upravuje Etický kódex:

Práca:

 • Zákaz diskriminácie
 • Spravodlivé zaobchádzanie
 • Odmena a pracovný čas
 • Sloboda združovania
 • Bezpečnosť a zdravie
 • Disciplinárne opatrenia
 • Detská práca a ochrana madistvých

Životné prostredie:

 • Zákony o ochrane životného prostredia
 • Prírodné zdroje a znečistenie životného prostredia

Etický kódex, ktorým dbáme na dodržiavanie sociálnych a environmentálnych štandardov u svojich partnerov, je súčasťou všetkých našich zmlúv. Ide o nevyhnutný základ všetkých našich obchodných vzťahov.

Na výbere záleží

Dodávateľov do našej obchodnej siete vyberáme na základe súťaže, kde je rozhodujúcim faktorom schopnosť zabezpečiť požadovanú kvalitu za najvýhodnejšiu cenu a schopnosť dodávať nami požadované množstvo tovaru. Ako člen Iniciatívy dodávateľského reťazca a Business Social Compliance Initiative sa zaväzujeme k férovým praktikám v dodávateľskom reťazci a dodržiavaní ľudských práv.

Staňte sa dodávateľom

Vďaka spolupráci s Lidlom investovali milióny a vytvorili 100 pracovných miest

Lidl v čoraz väčšej miere podporuje slovenských dodávateľov. Výsledkom sú ich investície a nové pracovné miesta. Príkladom je spolupráca diskontného reťazca s družstvom Zeleninárska.

Za približne rok a pol dodala Zeleninárska na pulty predajní Lidl viac ako 33 500 ton zemiakov a zeleniny. Spolupráca sa začala písať pred Vianocami v roku 2018. „Museli sme si položiť otázku, či budeme schopní dodávať postačujúce objemy. Bola to pre nás veľká výzva, no rozhodli sme sa urobiť všetko preto, aby sme to zvládli. Najprv sme začali s dodávkou zemiakov a cibule. Minulý rok sme ju rozšírili o cesnak a tento rok sme začali aj  s koreňovou zeleninou. Spolupráca s Lidlom je férová, preto by sme mali záujem rozšíriť ju aj na iné krajiny,“ povedal Juraj Mačaj, predseda predstavenstva Zeleninárska. Lidl okrem nákupu tovarov pre slovenský trh umožňuje domácim firmám aj export do zahraničia. Ročne takto slovenské spoločnosti vyvezú na pulty zahraničných Lidlov výrobky v hodnote desiatok miliónov eur.

Juraj Mačaj: „Teší nás, že s novými investíciami a rozširovaním výrobných kapacít môžeme ponúknuť prácu viacerým ľuďom. A to všetko je možné vďaka spolupráci s Lidlom.“

„Uvedomujeme si, že len vďaka neustálemu zlepšovaniu našich služieb, môžeme uspieť. Náš zisk preto investujeme do infraštruktúry. Musíme budovať produkčnú schopnosť, aby sme aj pre sieť predajní akou je Lidl boli zaujímaví. Zároveň nás teší, že s novými investíciami a rozširovaním výrobných kapacít môžeme ponúknuť prácu viacerým ľuďom. Sprevádzkovaním novej baliarne a skladu sme prijali ďalších 100 zamestnancov. A to všetko bolo možné vďaka spolupráci s Lidlom,“ zhodnotil Juraj Mačaj doterajší obchodný vzťah s diskontným reťazcom. Družstvo aktuálne zamestnáva 500 ľudí, vďaka Lidlu narástol ich počet o štvrtinu. V roku 2019 vyprodukovala Zeleninárska na vlastných poliach 94 000 ton zemiakov a zeleniny a do predajní Lidla dodala bezmála 20 000 ton tovaru. Spolupráca má rastúci trend a hoci najsilnejšia je stále v oblasti zemiakov a cibule, diskont odoberá aj významné objemy mrkvy či cesnaku.

„Lidl vnímame ako stabilného a predvídateľného partnera, rokovania sú konštruktívne a vždy je priestor na spoločnú debatu,“ vysvetlil Mačaj a dodal: „Vďaka obchodnej spolupráci s Lidlom sme v tomto roku spravili investíciu v celkovej hodnote 16 miliónov €. Postavili sme baliareň na vysokej technickej úrovni s novými technológiami, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy. V rámci Slovenska sme priekopníci. Postavili sme aj nový sklad, veľké objemy dopestovanej zeleniny si tak môžu zachovať svoju čerstvosť.“

Práve čerstvosť patrí spolu s kvalitou a výhodnou cenou medzi základné piliere obchodnej politiky Lidla. Z obchodného vzťahu diskontu a družstva Zeleninárska profituje aj slovenský zákazník. Od objednávky po doručenie zeleniny do logistických centier Lidla totiž neuplynie viac ako dvadsaťštyri hodín. Z logistických centier tovar vzápätí putuje do predajní a zákazník si tak môže kúpiť denne čerstvý sortiment. Zárukou kvality je medzinárodný certifikát GlobalG.A.P., ktorým disponuje Zeleninárska a rovnako aj ďalší dodávatelia Lidla.

Lidl podporuje slovenských dodávateľov

V obchodnom roku 2019 (skončil sa vo februári 2020) nakúpil Lidl od slovenských dodávateľov tovar za viac ako 321 500 000 €. Ide pritom o nákupné a nie predajné ceny. Spomenutých vyše 320 miliónov je teda suma, ktorá putovala na účty slovenských firiem. V porovnaní s predošlým rokom ide o viac ako trinásťpercentný nárast. V absolútnom vyjadrení zaplatil diskont domácim firmám o takmer 40 miliónov € viac.

Diskontný reťazec realizuje viacero projektov určených na podporu slovenských dodávateľov. Všetky z nich pritom platia vo všetkých 143 predajniach Lidla na Slovensku, čím sa odlišujú od viacerých iných podobných iniciatív. Lidl rozšíril svoju ponuku o tematický týždeň „Vyrobené na Slovensku“, mnoho slovenských výrobkov je súčasťou obľúbeného „Retro týždňa“, v každom letáku ponúka zákazníkom „5 cenových hitov zo Slovenska“ a každý mesiac je iný slovenský výrobok za skvelú cenu súčasťou kampane „Slovenský rok s Kuchyňou Lidla“. Obchodný reťazec taktiež oslovil slovenských dodávateľov výzvou „Dajte o sebe vedieť“

Lidl má nastavenú pozitívnu diskrimináciu slovenských dodávateľov. Pokiaľ dostane na stôl viacero ponúk, ktoré sa líšia len krajinou pôvodu, vyberie si Lidl tú od domácej spoločnosti. Dodávatelia zo Slovenska zaviezli tretinu všetkého potravinového tovaru pre Lidl. Slovenské firmy dodali diskontu o polovicu viac tovarov ako české, ktoré sa s 22% umiestnili na druhej priečke.

O skupine Zeleninárska

​Skupina Zeleninárska vznikla v roku 2004 a aktuálne združuje trinásť pestovateľov. Spoločne obrábajú 12 000 hektárov pôdy, na ktorej dopestujú 100 000 ton zemiakov a zeleniny ročne. Zeleninárska tvorí až tretinu celej slovenskej produkcie zemiakov a zeleniny. Zemiaky a cibuľu exportuje aj do Česka, Maďarska, Rakúska, Švédska či Poľska.

Začínali najmä s pestovaním zemiakov a cibule, postupne rozšírili sortiment na koreňovú a ostatnú zeleninu. Zeleninárska pôsobí na regionálnej úrovni, jej polia sa rozprestierajú od Trnavy po Sládkovičovo, cez Bernolákovo a Šamorín. Pod rovnakým názvom pôsobí aj baliareň, ktorá je zameraná na balenie a uskladňovanie dopestovaného sortimentu. Zeleninárska zamestnáva takmer 500 ľudí.

Dodržiavame zákony

Dodržiavame platné právo a interné smernice. Compliance je živou súčasťou našej firemnej kultúry a odráža sa v základných hodnotách našej spoločnosti – rešpekt, dôvera, zodpovednosť a uznanie. Bojujeme tiež proti korupcii a úplatkárstvu, prešetrujeme podvody a staviame sa proti nekalým obchodným praktikám. Vážime si dôveru našich zákazníkov a partnerov, a preto netolerujeme takéto správanie.

Nahlásiť podnet

Na stiahnutie 
code_of_conduct_fur_geschaftspartner_schwarz_gruppe_sk.pdf
Viac o našej vízii.

Zaujíma vás férové jednanie? Vitajte v tíme!

Prečítajte si viac o našej vízii, aktivitách a doterajších výsledkoch.

viac info

Súvisiace aktuality

30. máj 2022

Lidl zaplatil v minulom roku slovenským dodávateľom za ich výrobky 450 miliónov eur, podiel potravín od slovenských dodávateľov na pultoch Lidla 36%.

15. november 2021

Zodpovednosť preberáme všade tam, kde má naše konanie ako konanie spoločnosti Lidl vplyv na ľudí a životné prostredie. S témou rodovej rovnosti v dodávateľskom...

19. október 2021

Mnohé výrobky našich vlastných značiek obsahujú suroviny, ktorých výroba môže viesť k odlesňovaniu, a tým k ohrozeniu cenných ekosystémov. Nákupné oddelenie...