Férové jednanie

Kariéra v Lidli vďaka Retail Academy alebo duálnemu vzdelávaniu

„Šance, ktoré dáva Retail Academy, sú výnimočné a zriedkavé. Približuje prax systematicky, počas celého semestra, je obsahovo ucelená, s možnosťou interakcie prednášajúci - študent. Retail Academy zapadá do nového konceptu našej fakulty skvalitňovať výučbu odborných predmetov a študijných programov práve prostredníctvom systematického a obsahovo zladeného zapojenia partnera z praxe,“ povedala pri príležitosti otvorenia Retail Academy Dr.h.c, prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU.

V rámci Retail Academy poskytnú manažéri Lidla študentom rôzne prednášky na témy siahajúce od klasického obchodu, cez financie, marketingu, až po logistiku, PR a HR. Študenti budú môcť absolvovať aj otvorenú diskusiu s vrcholovým manažmentom diskontného reťazca a navštívia aj logistické centrum Lidla v Seredi. Ďalším benefitom bude možnosť spolupracovať s Lidlom na svojej záverečnej práci.

„Dlhodobo vnímame a komunikujeme, že čerství absolventi majú rezervy čo sa týka pripravenosti na výkon povolania. Nechceme však zostať iba pri kritike, a preto sa už roky zapájame a snažíme sa prispievať k zmene. Prostredníctvom Retail Academy ukazujeme študentom ako maloobchod skutočne vyzerá v praxi, a že nejde iba o konečný predaj, keďže tomuto kroku predchádza množstvo procesov,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika a sám absolvent FEM SPU, a doplnil: „Som rád, že koncept Retail Academy sa nám podarilo priniesť aj na ďalšiu poprednú fakultu ekonomického zamerania. Študenti získajú možnosť podieľať sa na konkrétnych riešeniach a tí najlepší sa u nás môžu po štúdiu aj zamestnať.“

Lidl už v roku 2015 otvoril Retail Academy v spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študenti tak získavajú možnosť porovnať a prepojiť teoretické poznatky s praxou.  Lidl sa dlhodobo angažuje aj v duálnom vzdelávaní stredoškolákov a aktuálne ponúka takúto možnosť na jedenástich školách. Vysokoškoláci majú možnosť absolvovať duálne vzdelávanie v Nemecku, na univerzite v Heilbronne. Lidl ponúka pracovné pozície aj pre študentov vyšších ročníkov vysokých škôl (stážisti) a čerstvých absolventov (trainee).

Duálne vzdelávanie

V roku 2015 boli certifikované prvé predajne Lidl pre účely duálneho vzdelávania, duálne vzdelávanie samotné začalo fungovať od školského roka 2016. Duálne vzdelávanie funguje v spolupráci s našimi zazmluvnenými partnerskými strednými školami, ktorých je aktuálne 12 na Slovensku. Ide o stredné odborné školy, ktoré ponúkajú maturitný odbor s názvom Obchodný pracovník.

Ako to funguje?

Záujemci o duálne vzdelávanie si musia v prvom rade podať prihlášku na našu partnerskú strednú školu.Následne alebo súčasne, musia podať žiadosť o duálne vzdelávanie, ktorá je dostupná na našom webe a môžu ju zaslať poštou alebo mailom na studujdualne@lidl.sk, spolu s poslednými 2 vysvedčeniami. Na základe podanej žiadosti, si s uchádzačmi dohodnú manažér predajne a regionálny manažér osobný pohovor na predajni, kde by potencionálny dualista následne vykonával svoju prax. V prípade úspešného prijatia na školu a prijatia do duálneho vzdelávania v Lidli, nastúpi žiak v septembri nielen do školy ale aj na prax. Žiak zapojený do duálneho vzdelávania absolvuje praktické vyučovanie na našich prevádzkach od pondelka do piatka v periodicite každý druhý týždeň.

Aktuálne sme mali v školskom roku 2021/2022 zapojených do duálu 84 žiakov.

Z toho:

4 ukončili štúdium počas ich roka,

23 zmaturovali,

4 žiaci prechádzajú na trvalý pracovný pomer.

 

Partnerské školy duálneho vzdelávania:

Základné informácie o duálnom vzdelávaní nájdete aj na našom webe:

https://kariera.lidl.sk/studenti-absolventi/ziak-zakladnej-skoly

Súvisiace aktuality

3. október 2019

Obchodný reťazec nadviazal spoluprácu s Fakultou ekonomiky a manažmentu Slovenskej Poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.