Férové jednanie

Spravodlivá odmena

Všetko čo robíme, robíme s ľuďmi a pre ľudí. V centre nášho záujmu stojí vždy zákazník, ktorému sa snažíme v maximálnej možnej miere vyhovieť a podľa jeho spätnej väzby skvalitňovať našu ponuku i služby. Zároveň si uvedomujeme, že našim najväčším bohatstvom sú naši zamestnanci. Bez nich by sme nedokázali obslúžiť milióny zákazníkov a zabezpečiť ponuku čerstvého, kvalitného a cenovo výhodného tovaru. Toto je hlavná myšlienka našej  najnovšej kampane. Kladieme dôraz na orientáciu na zákazníka, úctu k našim zamestnancom a na čerstvosť nami ponúkaného tovaru.

Pracovať v Lidli sa oplatí

Od januára 2022 sa mesačný plat v našej spoločnosti na pozícii predavač/pokladník pohybuje na priemernej hodnote 1004 eur, v obchodnom roku 2021 to bolo pre porovnanie 939 eur.  Plný pracovný úväzok v Lidli predstavuje 38,75 hodiny týždenne.

Priemerný nástupný plat na pozícii predavačka/pokladníčka, predavač/pokladník za obchodné roky 2017 až 2021:

Obdobie

Priemerný nástupný plat v hrubom (PNP)

Minimálna mzda (MM)

Pomer PNP ku MM

1.3.2017 – 31.12.2017

758 eur

435,00 eur

1,74: 1,00

1.1.2018 – 28.2.2018

758 eur

480,00 eur

1,58: 1,00

1.3.2018 – 31.12.2018

820 eur

480,00 eur

1,71: 1,00

1.1.2019 – 28.2.2019

820 eur

520,00 eur

1,58: 1,00

1.3.2019 – 31.12.2019

900 eur

520,00 eur

1,73: 1,00

1.1:2020 – 28.2.2020

900 eur

580,00 eur

1,55: 1,00

1.3.2020 – 31.12.2021

943 eur

623,00 eur

1,51: 1,00

1.1.2022

1020 eur

646,00 eur

1,58: 1,00

*Pri 38,75 hodinovom plnom pracovnom úväzku týždenne. Hodnoty v rámci pomerov sú zaokrúhlené na celé čísla.

 

DOPLNKY K MZDE, KTORÉ POTEŠIA

Svojich zamestnancov nemotivovujeme iba finančne, ale aj prostredníctvom širokej škály benefitov:

 • kartou MultiSport

 • vitamínovým balíčkom

 • narodeninovým prekvapením

 • darčekom pre prvákov

 • darčekom pre budúcich rodičov – aj pre otcov

 • príspevkom na dôchodkové sporenie

 • letným táborom pre deti zamestnancov

 • zdravými raňajkami každý mesiac

 • dňom zdravia

 • dovolenkou nad rámec zákona pre zamestnancov do 33 rokov (do 25 dní)

Systém našich benefitov každoročne vylepšujeme. Pravidelne sa kolegov pýtame na ich názor a na základe ich odpovedí prichádzame s novými výhodami, ktoré robia ich život krajším. Po vypočutí návrhov kolegov sme zaviedli benefitný systém (tzv. Cafeteria), z ktorého si zamestnanec sám vyberá benefity, o ktoré má záujem. Medzi najobľúbenejšie benefity patria napríklad poukážky do Martinusu, fusakle s Lidl tematikou, poukážky na nákup v Lidli, lístky do kina a mnohé ďalšie. 

Rovnováha je dôležitá

Sme si vedomí, že naši zamestnanci môžu prosperovať iba vtedy, ak si udržia zdravú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Preto sa im snažíme poskytovať také pracovné podmienky, ktoré sú pre nich motivujúce. Náš plný pracovný úväzok je 38,75 hodiny týždenne. O tom, že k zamestnancom pristupujeme férovo, svedčí i fakt, že zaznamenávame každú ich odpracovanú minútu a nadčasy preplácame alebo kompenzujeme.

Mentálne a fyzické zdravie našich zamestnancov je pre nás mimoriadne dôležité. V Lidli sa držíme hesla, že skvelé výsledky možno dosiahnuť iba pozitívnym pracovných prostredím a dostatkom času na rodinu a regeneráciu. Podporujeme flexibilné formy práce, aktivity zamerané na zdravie a šport a angažovanosť svojich kolegýň a kolegov. Za rozvoj tejto témy nesie zodpovednosť oddelenie firemnej kultúry, ktoré je súčasťou personálneho úseku v spoločnosti Lidl.

Podporujeme flexibilitu

Čoraz viac ľudí si chce lepšie a flexibilnejšie kombinovať kariéru a súkromný život. To často zahŕňa aj túžbu tráviť viac času s rodinou alebo investovať viac času do koníčkov a ďalšieho vzdelávania. Zamestnávatelia zodpovedajú za svojich pracovníkov, a teda aj za ich meniace sa potreby. Výnimkou nie je ani Lidl, ktorý podporuje svojich zamestnancov pri zlepšovaní ich životnej rovnováhy. Všetci naši kolegovia, ktorých pracovná pozícia to umožňuje, môžu využívať home office v rozsahu dohodnutom s nadriadeným či flexibilný pracovný čas.

Špeciálnym benefitom, ktorý spoločnosť Lidl poskytuje svojim zamestnancom, je sabbatical – možnosť čerpať neplatené pracovné voľno nad rámec ročnej dovolenky. Tento benefit má k dispozícii každý, kto pracoval pre Skupinu Schwarz najmenej päť rokov. Môže byť štruktúrovaný podľa individuálnych potrieb a dĺžka pracovného voľna sa môže pohybovať od jedného do troch mesiacov. Na konci sabbaticalu má zamestnanec zaručené pracovné miesto. Tento benefit môže využiť každých päť rokov. Sabbatical je nový model práce a voľného času, ktorý sa zameriava na rôzne fázy života zamestnanca, a je dôležitým príspevkom k právam zamestnancov na odpočinok a regeneráciu. Dobrá rovnováha v živote je dôležitá, a to najmä v zložitom prostredí maloobchodu s jeho zmenami a otváracími časmi, ktoré sú na väčšine predajní. od 7.00 do 21.00 počas celého týždňa – a má pozitívny vplyv na výkonnosť zamestnancov. Úspech tohto benefitu meria spoločnosť Lidl prostredníctvom ročného prieskumu. Ten určuje mieru, v akej zamestnanci túto ponuku využívajú, a ich ďalšie členenie podľa pohlavia, funkcie zamestnanca, trvania a iné.

Za kolegami stojíme aj v náročných životných situáciách

V živote nás prekvapí veľa vecí. Niektoré sú príjemné, iné zasa menej. Prostredníctvom grantového projektu Lidl Srdcom podávame pomocnú ruku tým kolegom a ich rodinám, ktorí v aktuálnom období čelia ťažkému zdravotnému stavu alebo sociálnej núdzi. Tento grantový program od roku 2020 pomáha kolegom finančnou pomocou až do 2 500 Eur ročne.

Našim kolegom pomáhame v rámci Lidl Srdcom v týchto ťažkých životných situáciách:

 • Zdravotné problémy vlastné alebo v radine - detí, manžela či manželky, partnera či partnerky, súrodencov alebo rodičov.
 • Zabezpečenie potrebných liekov, zdravotníckych pomôcok, operácií, rehabilitácií a terapií, či opatrovateľských služieb.
 • Dochádzanie za lekármi do okresných miest či Bratislavy, a s tým spojené potrebné príspevky na palivo, či samotné auto.
 • Strata príjmu z dôvodu odchodu najbližšej osoby.
 • Živelné pohromy, ktoré oberali o strechu nad hlavou.

V tomto videu si môžete pozrieť zhnutie nášho grantového programu Lidl Srdcom: https://youtu.be/AwSpSYYfPTw

Zamestnanci nás reprezentujú

Prínosom je pre nás naozaj každý zamestnanec – od asistentky predaja až po vedúceho oddelenia. Naši zamestnanci sú denne v kontakte so zákazníkmi. Preto je naším záväzkom, aby boli pri svojej každodennej práci ambasádormi našich hodnôt v oblasti trvalej udržateľnosti.  O spoločenskej zodpovednosti a projektoch vzdelávame svojich zamestnancov prostredníctvom našej novej aplikácie We are Lidl a intranetu LidlNet. 

Spätnú väzbu dostane každý - spätnú väzbu chápeme ako príležitosť na osobný rozvoj. Raz ročne sa hodnotí potenciál každého zamestnanca. Hodnotenie zamestnancov prebieha v rámci projektu „Talent Management“, ktorý sme spustili začiatkom roka 2017. Na základe hodnotení vyberáme zamestnancom školenia na mieru a zároveň si vytvárame databázu zamestnancov s potenciálom rastu a posunu na vyššiu pracovnú pozíciu. V obchodnom roku 2019 dostali spätnú väzbu 100 % našich zamestnancov.

Hodnoty získané v praxi sú najcennejšie

Chceme, aby naši zamestnanci pocítili na vlastnej koži, že zodpovedné podnikanie nie je len pekná PR aktivita, ale má naozaj hlboký zmysel. Prostredníctvom svojich projektov sa snažíme zmeniť myslenie zamestnancov a šíriť povedomie o potrebe pomáhať. Oceňujeme zapojenie každého kolegu do komunitných projektov a tešíme sa, že sme spoločne dosiahli aj toto:

9 000 stromčekov

Spolu so 60 kolegami sme v Lidl lese v rámci projektu Voda pre stromy vysadili v tomto roku 9 000 stromčekov.

Desiatky dobrovoľníkov

Desiatky kolegov sa zapojili do charitatívnych behov.

300 detí

300 deťom z krízových centier a detského domova sme splnili vianočné želania.

2000 kilogramov

V rámci zbierky šatstva sme spolu podporili 500 ľudí, ktorým sme odovzdali viac ako 2 000 kg vyzbieraných vecí, ktoré im veľmi pomôžu v ich neľahkej životnej situácii. Do zbierky sa zapojilo viac ako 200 kolegov z centrály a našich troch logistických centier.

„ĎAKUJEME“

Uvedomujeme si, akú obrovskú silu má slovo „ďakujem“, preto sme sa na konci roka poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili a pridali sa k nám na našej „Ceste k lepšiemu zajtrajšku“.

Súvisiace aktuality

17. marec 2023

V porovnaní s mužmi dostávajú slovenské ženy ročne zaplatené toľko, akoby pracovali len 10 z 12 mesiacov V 21. storočí by malo platiť, že za rovnakú prácu...

13. február 2023

Spoločnosť Lidl Slovenská republika už roky oslovuje kandidátov na veľmi atraktívne pracovné podmienky a motivačné platy – vyššie ako priemerné platy v odvetví...

22. august 2022

Za posledných 12 mesiacov vytvoril Lidl takmer 500 nových pracovných miest.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.