Férové jednanie

Spravodlivá odmena

Všetko čo robíme, robíme s ľuďmi a pre ľudí. V centre nášho záujmu stojí vždy zákazník, ktorému sa snažíme v maximálnej možnej miere vyhovieť a podľa jeho spätnej väzby skvalitňovať našu ponuku i služby. Zároveň si uvedomujeme, že našim najväčším bohatstvom sú naši zamestnanci. Bez nich by sme nedokázali obslúžiť milióny zákazníkov a zabezpečiť ponuku čerstvého, kvalitného a cenovo výhodného tovaru. Toto je hlavná myšlienka našej  najnovšej kampane. Kladieme dôraz na orientáciu na zákazníka, úctu k našim zamestnancom a na čerstvosť nami ponúkaného tovaru.

Lidl v roku 2020 vytvoril stovky nových pracovných miest

Diskont prijal vlani viac ako 300 nových zamestnancov na dobu neurčitú, ďalšie stovky pracovných miest vytvoril na dobu určitú

Tak ako človek spozná skutočného priateľa v ťažkých chvíľach, naozaj stabilný zamestnávateľ podrží svojich ľudí aj v náročnej dobe. Lidl si svoj záväzok postarať sa o svojich zamestnancov splnil aj v roku 2020 a navyše dokázal vytvoriť aj stovky nových pracovných miest. Diskontný reťazec prijal vlani viac ako 300 nových zamestnancov a ďalších 550 angažoval na dobu určitú v súvislosti s výpomocou počas prvej a druhej vlny šírenia nového koronavírusu na Slovensku.

https://www.youtube.com/watch?v=njry52eBUtw

„Rok 2020 bol iný než všetky predošlé, no vďaka našim zamestnancom sme ho zvládli a bez prerušenia sme dokázali zásobovať Slovensko potravinami. Som veľmi rád, že sme otvorili osem nových predajní, najviac za posledných viac ako desať rokov, a dali tak prácu stovkám nových kolegov. Ďalších sme zamestnali v súvislosti s rozšírením Logistického centra v Seredi a posilnili sme tímy aj v administratíve,“ vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.

Lidl na Slovensku v 149 predajniach, troch logistických centrách a na centrále zamestnáva viac ako  5500 ľudí. Nárast platov v priemere o štyridsať percent od jesene 2016, priemerný mesačný plat na pozíciách predavačiek-pokladníčok a predavačov-pokladníkov viac ako 900 €, to je realita v spomenutom diskontnom reťazci. Plný pracovný úväzok v Lidli pritom predstavuje 38,75 hodín týždenne.

V obchodnom roku 2020 investoval Lidl viac ako 3 milióny eur do benefitov pre svojich zamestnancov. Diskont sa primárne zameral na oblasť zdravia a work-life-balance. Počas celého roka zásoboval zamestnancov ochrannými pomôckami, dezinfekciou a rúškami. Lidl zároveň spustil benefitný systém, v rámci ktorého si každý zamestnanec mohol vybrať atraktívne darčeky podľa vlastných preferencií až do výšky 270 €. Kolegyniam a kolegom v prvej línii vyplatil Lidl dvakrát špeciálnu odmenu za ich nasadenie v neľahkom období v celkovej hodnote takmer dva milióny eur.

Pracovať v Lidli sa oplatí

DOPLNKY K MZDE, KTORÉ POTEŠIA

Svojich zamestnancov sme v obchodných rokoch 2018 a 2019 nemotivovali iba finančne, ale aj prostredníctvom širokej škály benefitov:

 • stravnými lístkami v hodnote 4 eurá/deň

 • kartou MultiSport

 • vitamínovým balíčkom

 • nadštandardnou zdravotnou prehliadkou (iba v 2018)

 • narodeninovým prekvapením

 • darčekom pre prvákov

 • darčekom pre budúcich rodičov – aj pre otcov

 • príspevkom na dôchodkové sporenie

 • letným táborom pre deti zamestnancov

 • zdravými raňajkami každý mesiac

 • dňom zdravia

 • dovolenkou nad rámec zákona pre zamestnancov do 33 rokov (do 25 dní)

Systém našich benefitov každoročne vylepšujeme. Pravidelne sa kolegov pýtame na ich názor a na základe ich odpovedí prichádzame s novými výhodami, ktoré robia ich život krajším. Po vypočutí návrhov kolegov sme od obchodného roka 2020 zaviedli benefitný systém (tzv. Cafeteria), z ktorého si zamestnanec sám vyberá benefity, o ktoré má záujem. Medzi najobľúbenejšie benefity patria napríklad poukážky do Martinusu, fusakle s Lidl tematikou, rúška, poukážky na nákup v Lidli, lístky do kina a mnohé ďalšie. 

Práca si zaslúži odmenu

Sme najatraktívnejším zamestnávateľom v oblasti obchodu na Slovensku. Potvrdilo to 1. miesto v domácej súťaži „Najzamestnávateľ“ (2019) aj prestížne medzinárodné ocenenia Top Employer Slovensko a Top Employer Europe získané v roku 2020. Od jesene 2016 sme zvýšili platy našim zamestnancom v priemere o 40 % a priemerný mesačný plat pre pozíciu predavačka-pokladníčka a predavač-pokladník je od obchodného roka 2020 viac ako 900 eur. 

Milióny poďakovaní, Lidl a Kaufland opäť vyplatia mimoriadne odmeny

Reťazce patriace do skupiny Schwarz odmenia zamestnancov predajní a skladov

Nedávno uplynul rok od prvého potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom na Slovensku a taktiež rok od zavedenia prvých mimoriadnych preventívnych opatrení. Uplynulých dvanásť mesiacov zmenilo život každého z nás a ukázalo sa, čo je naozaj dôležité. Popri zdravotníkoch sa hrdinami uplynulého roka celkom určite stali aj zamestnanci potravinových reťazcov. Dva z nich, Lidl a Kaufland sa opätovne rozhodli vyplatiť mimoriadnu odmenu zamestnancom predajní a logistických centier, ktorá im bude vyplatená spolu s marcovou výplatou. Za rok reťazce patriace do skupiny Schwarz vyplatili v odmenách a v benefitoch zamestnancom, vďaka ktorým je aj v týchto náročných časoch bez prerušenia možné zásobovať Slovensko potravinami, viac ako šesť miliónov eur.

„Ako konateľ zodpovedný za chod našich predajní a logistických centier som v úzkom kontakte s kolegyňami a kolegami v prvej línií. Aj vďaka svojim pravidelným návštevám si každý jeden deň uvedomujem, akí odhodlaní ľudia u nás pracujú. Som skutočne vďačný za to, že v Lidli máme tých najlepších z najlepších,“ povedal Miroslav Růžička, konateľ Lidl Slovenská republika.

„Mimoriadne odmeny pre našich zamestnancov sú veľkým poďakovaním za ich obetavú prácu, úsilie a nasadenie. Bez nich by sme nemohli zabezpečiť predaj potravín a vecí nevyhnutných pre život aj v tých najkritickejších časoch. Iba spoločne s nimi sme to zvládli a zvládame aj naďalej,“ hovorí Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika.

Lidl a Kaufland už viac ako rok vyvíjajú maximálnu snahu na ochranu zdravia svojich zákazníkov aj zamestnancov. Rúška, respirátory, dezinfekcie, vitamínové balíčky a tiež ochranné plexisklá, vyznačené rozostupy a mnohé ďalšie opatrenia zaviedli spomenuté reťazce z vlastnej iniciatívy a aj vďaka tomu sa obchod nestal miestom, kde by sa koronavírus šíril. Po vypuknutí epidémie umožnili pracovníkom nad 65 rokov zostať doma s náhradou mzdy vo výške 100 percent ich priemerného zárobku a tento ústretový krok v záujme ochrany zdravia najstarších kolegov platí doteraz. Rovnako finančne odmenili lojalitu a úsilie zamestnancov počas najkritickejšieho obdobia a finančne kompenzovali aj benefity, ktoré zamestnanci nemohli využiť z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie.

Oba spomenuté reťazce si uvedomujú aj svoju spoločenskú zodpovednosť, a preto dlhodobo podporujú desiatky najvyťaženejších nemocníc na Slovensku. Spoločne tiež venovali zdravotníkom dôležité prístroje, ochranné pomôcky a dezinfekciu a finančným darom pomáhajú Slovenskému Červenému krížu pomáhať. Lidl aj Kaufland sa tiež zapojili do výzvy Prezidentky Slovenskej republiky a núdznym venovali 70 ton potravín.

Rovnováha je dôležitá

Sme si vedomí, že naši zamestnanci môžu prosperovať iba vtedy, ak si udržia zdravú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Preto sa im snažíme poskytovať také pracovné podmienky, ktoré sú pre nich motivujúce. Náš plný pracovný úväzok je 38,75 hodiny týždenne. O tom, že k zamestnancom pristupujeme férovo, svedčí i fakt, že zaznamenávame každú ich odpracovanú minútu a nadčasy preplácame alebo kompenzujeme.

Bez rovnováhy to nejde

Mentálne a fyzické zdravie našich zamestnancov je pre nás mimoriadne dôležité. V Lidli sa držíme hesla, že skvelé výsledky možno dosiahnuť iba pozitívnym pracovných prostredím a dostatkom času na rodinu a regeneráciu. V obchodných rokoch 2018 a 2019 sme pokračovali v podpore flexibilných foriem práce, aktivít zameraných na zdravie a šport a v podpore angažovanosti svojich kolegýň a kolegov. Za rozvoj tejto témy nesie zodpovednosť oddelenie firemnej kultúry, ktoré je súčasťou personálneho úseku v spoločnosti Lidl.

Podporujeme flexibilitu

Čoraz viac ľudí si chce lepšie a flexibilnejšie kombinovať kariéru a súkromný život. To často zahŕňa aj túžbu tráviť viac času s rodinou alebo investovať viac času do koníčkov a ďalšieho vzdelávania. Zamestnávatelia zodpovedajú za svojich pracovníkov, a teda aj za ich meniace sa potreby. Výnimkou nie je ani Lidl, ktorý podporuje svojich zamestnancov pri zlepšovaní ich životnej rovnováhy. Všetci naši kolegovia, ktorých pracovná pozícia to umožňuje, mohli v obchodných rokoch 2018 a 2019 využiť home office raz do týždňa či flexibilný pracovný čas.

Špeciálnym benefitom, ktorý spoločnosť Lidl poskytuje svojim zamestnancom, je sabbatical – možnosť čerpať neplatené pracovné voľno nad rámec ročnej dovolenky. Tento benefit má k dispozícii každý, kto pracoval pre Skupinu Schwarz najmenej päť rokov. Môže byť štruktúrovaný podľa individuálnych potrieb a dĺžka pracovného voľna sa môže pohybovať od jedného do troch mesiacov. Na konci sabbaticalu má zamestnanec zaručené pracovné miesto. Tento benefit môže využiť každých päť rokov. Sabbatical je nový model práce a voľného času, ktorý sa zameriava na rôzne fázy života zamestnanca, a je dôležitým príspevkom k právam zamestnancov na odpočinok a regeneráciu. Dobrá rovnováha v živote je dôležitá, a to najmä v zložitom prostredí maloobchodu s jeho zmenami a otváracími časmi, ktoré sú na väčšine predajní. od 7.00 do 21.00 počas celého týždňa – a má pozitívny vplyv na výkonnosť zamestnancov. Úspech tohto benefitu meria spoločnosť Lidl prostredníctvom ročného prieskumu. Ten určuje mieru, v akej zamestnanci túto ponuku využívajú, a ich ďalšie členenie podľa pohlavia, funkcie zamestnanca, trvania a iné.

Na zdraví našich kolegov nám záleží

V obchodnom roku 2018 sme životnú rovnováhu našich zamestnancov podporovali športovými aktivitami, zamestnaneckými podujatiami (napr. Family Days), zaradením karty MultiSport do zoznamu benefitov či možnosťou absolvovať nadštandardnú zdravotnú prehliadku (po 2 odpracovaných rokoch), ktorú využilo 429 našich zamestnancov. V marci 2019 sme pre svojich zamestnancov spustili špeciálny program „Na zdraví nám záleží“. Tento program reagoval na absenciu komplexného projektu v rámci starostlivosti o zdravie a zdravý životný štýl našich zamestnancov a poskytol priestor na zlepšenie podmienok v rámci vytvárania zdravého pracoviska. Zároveň ho vnímame ako dôležitú súčasť
posilnenia firemnej kultúry v Lidli.

Program bol rozdelený do štyroch hlavných častí, v rámci ktorých prebiehali konkrétne aktivity:
 

Zdravé telo

 • športové aktivity (napr. Spartan Race, Od Tatier k Dunaju na bicykli, Lidl Florbalový turnaj), masáže na pracovisku, kontrola znamienok

Zdravá strava

 • zdravé raňajky, workshopy, tipy na recepty (napr. Detox na tanieri)

Zdravý duch

 • psychológovia na telefóne

Zdravé pracovisko

 • ergonomické pomôcky, týždne zdravia, workshopy zdravého chrbta, školenia o faktoroch životného prostredia nad rámec zákona

Žijeme našimi hodnotami

Chceme, aby naši zamestnanci vedeli, že zodpovedné podnikanie nie je len pekná PR aktivita, ale má naozaj hlboký zmysel. Prostredníctvom svojich projektov sa snažíme zmeniť myslenie zamestnancov a šíriť povedomie o potrebe pomáhať. Oceňujeme, že sa do týchto projektov radi zapájajú. Naším cieľom je, aby sa identifikovali so značkou Lidl a aby spoločenská zodpovednosť bola prítomná vo všetkých ich činnostiach.

Nová kampaň Lidla vzdáva hold zamestnancom

Diskontný reťazec spúšťa novú kampaň „Za Top zamestnávateľom stoja top ľudia“

Sú ľudia, ktorí robia všetko pre svojich zákazníkov a firmy, ktoré robia všetko pre svojich zamestnancov. Toto je hlavná myšlienka najnovšej kampane z dielne Lidla, ktorú dopĺňa dôraz na čerstvosť ponúkaných výrobkov. Diskontný reťazec, ktorý sa spomedzi predajcov potravín teší najväčšej obľube Slovákov, je podľa zákazníkov dlhodobo jednotkou v čerstvosti a získal tiež viacero ocenení ako top zamestnávateľ, tak spojil v komunikácii tri hlavné posolstvá. Sú nimi orientácia na zákazníkov, úcta k zamestnancom a záväzok čerstvosti.

V kampani sa ľudia dozvedia kto stojí za čerstvými a kvalitnými výrobkami, ktoré denne nájdu vo svojom Lidli. Vďaka pekárovi, ktorý vstáva o piatej ráno, majú od rána do večera k dispozícii voňavé a chrumkavé pečivo Priamo z pece. Manažér čerstvosti z logistického centra zabezpečuje, aby sa k zákazníkom dostalo len čerstvé a kvalitné ovocie a zelenina. Zamestnanci predajní deň čo deň dopĺňajú tisícky predaných produktov čerstvými. Nákupcovia dohliadajú na to, aby sa na pultoch Lidla nachádzali čerstvé a kvalitné produkty od overených dodávateľov. Za top zamestnávateľom totiž stoja top ľudia.

„Všetko čo robíme, robíme s ľuďmi a pre ľudí. V centre nášho záujmu stojí vždy zákazník, ktorému sa snažíme v maximálnej možnej miere vyhovieť a podľa jeho spätnej väzby skvalitňovať našu ponuku i služby. Zároveň si uvedomujeme, že našim najväčším bohatstvom sú naši zamestnanci. Bez nich by sme nedokázali obslúžiť milióny zákazníkov a zabezpečiť ponuku čerstvého, kvalitného a cenovo výhodného tovaru,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika.

Lidl na Slovensku v 135 predajniach, troch logistických centrách a na centrále zamestnáva viac ako 4000 ľudí. Nárast platov o viac ako o tridsaťpäť percent od jesene 2016, o takmer pätinu vyšší priemerný mesačný plat než je trhový priemer v odvetví na pozíciách predavačiek-pokladníčok a predavačov-pokladníkov, to je realita v spomenutom diskontnom reťazci. Priemerný mesačný plat na spomenutých pozíciách je aktuálne bezmála 900 €. Plný pracovný úväzok v Lidli pritom predstavuje 38,75 hodín týždenne. Lidl je trojnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už päťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Lidl je taktiež najobľúbenejšou značkou Slovákov spomedzi predajcov potravín. Vyplynulo to zo štúdie zákazníckej skúsenosti renomovanej audítorskej spoločnosti KPMG.

Spätnú väzbu dostane každý

Spätnú väzbu chápeme ako príležitosť na osobný rozvoj. Raz ročne sa hodnotí potenciál každého zamestnanca. Hodnotenie zamestnancov prebieha v rámci projektu „Talent Management“, ktorý sme spustili začiatkom roka 2017. Na základe hodnotení vyberáme zamestnancom školenia na mieru a zároveň si vytvárame databázu zamestnancov s potenciálom rastu a posunu na vyššiu pracovnú pozíciu. V obchodnom roku 2019 dostali spätnú väzbu 100 % našich zamestnancov.

Zamestnanci nás reprezentujú

Prínosom je pre nás naozaj každý zamestnanec – od asistentky predaja až po vedúceho oddelenia. Naši zamestnanci sú denne v kontakte so zákazníkmi. Preto je naším záväzkom, aby boli pri svojej každodennej práci ambasádormi našich hodnôt v oblasti trvalej udržateľnosti.  O spoločenskej zodpovednosti a projektoch vzdelávame svojich zamestnancov prostredníctvom našej novej aplikácie We are Lidl a intranetu LidlNet. 

Hodnoty získané v praxi sú najcennejšie

Chceme, aby naši zamestnanci pocítili na vlastnej koži, že zodpovedné podnikanie nie je len pekná PR aktivita, ale má naozaj hlboký zmysel. Prostredníctvom svojich projektov sa snažíme zmeniť myslenie zamestnancov a šíriť povedomie o potrebe pomáhať. Oceňujeme zapojenie každého kolegu do komunitných projektov a tešíme sa, že sme v obchodnom roku 2019 spoločne dosiahli aj toto:

8 500 stromčekov

Spolu so 60 kolegami sme v Lidl lese v rámci projektu Voda pre stromy vysadili 8 500 stromčekov.

100+ litrov krvi

Viac ako 280 našich zamestnancov darovalo viac ako 100 litrov krvi.

Desiatky dobrovoľníkov

Desiatky kolegov sa zapojili do charitatívnych behov.

300 detí

300 deťom z krízových centier a detského domova sme splnili vianočné želania.

2000 kilogramov

V rámci zbierky šatstva sme spolu podporili 500 ľudí, ktorým sme odovzdali viac ako 2 000 kg vyzbieraných vecí, ktoré im veľmi pomôžu v ich neľahkej životnej situácii. Do zbierky sa zapojilo viac ako 200 kolegov z centrály a našich troch logistických centier.

„ĎAKUJEME“

Uvedomujeme si, akú obrovskú silu má slovo „ďakujem“, preto sme sa na konci roka 2019 poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili a pridali sa k nám na našej „Ceste k lepšiemu zajtrajšku“.

Viac o našej vízii.

Zaujíma vás férové jednanie? Vitajte v tíme!

Prečítajte si viac o našej vízii, aktivitách a doterajších výsledkoch.

viac info

Súvisiace aktuality

20. január 2022

Lidl je Daňovníkom roka po siedmy raz, ocenenie Top Employer získal šiestykrát.

16. apríl 2021

Diskont prijal vlani viac ako 300 nových zamestnancov na dobu neurčitú, ďalšie stovky pracovných miest vytvoril na dobu určitú

10. marec 2021

Reťazce patriace do skupiny Schwarz odmenia zamestnancov predajní a skladov