Šetrenie zdrojov

Naše princípy spoločenskej zodpovednosti

Detox záväzok spoločnosti Lidl

V decembri 2014 sa Lidl stal prvým maloobchodom s potravinami, ktorý sa pripojil ku Detox kampani pod záštitou Greenpeace. Cieľom je úplne vylúčiť 11 chemických skupín definovaných ako zakázané pri výrobe vlastných značiek textílií a obuvi, a to do roku 2020

Detox záväzok spoločnosti Lidl

V rámci Detox kampane Greenpeace, spoločnosť Lidl v rokoch 2014 až 2020, intenzívne pracovala na vylúčení potenciálne škodlivých látok pri výrobe vlastných značiek textilu a obuvi. V decembri 2014 sa Lidl stal prvým maloobchodom s potravinami, ktorý sa zapojil do tejto Detox kampane. Cieľom Detox záväzku bolo úplné vylúčenie chemických skupín definovaných organizáciou Greenpeace ako škodlivé alebo ich nahradenie inými alternatívami. Ide o procesy pri výrobe textílií a obuvi našich vlastných značiek. Prispievame tak k zlepšeniu spoločenských a enviromentálnych podmienok výroby v textilnom a obuvníckom priemysle.

V roku 2020 môžeme povedať, že sa nám v textilnej výrobe podarilo čo najviac vyhnúť environmentálne škodlivým chemikáliám a výrazne sme tak znížili ohrozenie ľudí a znečistenie životného prostredia.

 

Nasledujúca správa vysvetľuje stratégiu spoločnosti Lidl, podáva prehľad míľnikov, ktoré spoločnosť Lidl dosiahla medzi rokmi 2015 a 2020, a sumarizuje opatrenia a výsledky roku 2019. Dokument taktiež poskytuje prehľad o cieľoch, ktoré Lidl naďalej sleduje v oblasti udržateľnejšej a ekologickejšej výroby textilu a obuvi.

 

Príbeh jedného trička

Textil našich vlastných značiek je možné opätovne využiť, čím klesá použitie nových surovín a redukuje sa aj množstvo vzniknutého odpadu. 

Kvalitou a inováciou v oblasti odevov a textilu chceme ukázať nové možnosti vo výrobe a globálne ich tak presadzovať. 

Na stiahnutie 
2020_09_bericht_lidl_detox_commitment_de.pdf

Súvisiace aktuality

15. február 2024

Lidl so svojimi zákazníkmi robil aj v roku 2023 zo Slovenska lepšie miesto pre život

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.