Šetrenie zdrojov

Minimalizujeme svoj potravinový odpad

Efektívne objednávkové procesy a vysoký odpredaj

Dlhodobo zlepšujeme naše procesy, aby sme presne objednávali potraviny, ktoré predávame, a zabezpečili tak minimalizáciu prebytku potravín vo svojej každodennej prevádzke. Jednoduchosť a efektívnosť tvoria základ nášho podnikania. Orientujeme sa na rýchloobrátkový tovar a najmä čerstvé výrobky sa snažíme objednávať veľmi presne. Samozrejme, správanie zákazníkov nikdy nevieme odhadnúť na 100 %, našou prioritou je však vždy dostupnosť potravín, aby zákazník mohol u nás nakúpiť to, čo potrebuje. Vďaka nášmu konceptu, ktorý vychádza z predvýberu sortimentu a rýchloobrátkovosti, dosahujeme vysoké odpredaje a tým minimalizujeme odpisy. Absolútnu väčšinu produktov dokážeme predať s dostatočným časovým predstihom. V obchodnom roku 2019 sme v tomto smere zaviedli systém „Elektronických dispolistov“ pre objednávkovú oblasť ovocia a zeleniny, mäsa a pečiva, ktorý nám umožňuje presnejšie disponovanie tovarom. V rámci organizácie predaja sme zaviedli aj nové moduly, prostredníctvom ktorých sme zlepšili prídel akčného ovocia a zeleniny, mäsa a kvetov.

Zľavy na potraviny pred uplynutím lehoty spotreby

V rámci svojho konceptu čerstvosti dlhodobo oddeľujeme a špeciálne označujeme produkty s blížiacim sa dátumom spotreby, pričom ich potom predávame za nižšiu cenu až do posledného dňa pred dátumom spotreby. Toto opatrenie sme zaviedli ešte pred účinnosťou novely zákona o potravinách, ktorá takúto povinnosť reťazcom ukladá. Naše zľavy v kocke:

  • Zľavy pred koncom dátumu spotreby – chladené produkty – 30 %, mäso – 30 %, pečivo – 30 %
  • Zľavy v prípade nadstavu – dopekané pečivo – 30 %, ovocie a zelenina – 20 až 50 %, kvety – 30 %
  • Zľavy na posledné kusy v prípade potravinových akcií – 50 %

Vzdelávanie zákazníka

Ako člen Slovenskej aliancie moderného obchodu sa angažujeme v projekte NEPLYTVAJ –SPOTREBUJ. Jeho cieľom je informovať a vzdelávať širokú verejnosť o danej problematike, ako aj otvoriť celospoločenskú diskusiu na tému efektívnejšieho zaobchádzania s potravinami.

Darovanie potravín

Po vzájomnej dohode sme časť nepredaných potravín darovali Potravinovej banke Slovenska (PBS), ktorá ich potom rozdelila sociálne slabším skupinám obyvateľov Slovenska. PBS pritom dostáva len tie potraviny, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné a hygienické kritériá. Nepredané krmivo pre zvieratá pravidelne darujeme útulkom, ktoré združuje Sloboda zvierat.

Za obchodný rok 2019 sme opusteným zvieratám darovali 5,5 tony krmiva. Naplnili sme tak asi 18 000 misiek pre hladných chlpáčov.

Bioplynové stanice

Potraviny, ktoré už nie sú vhodné na konzumáciu, sa snažíme opätovne zhodnotiť. Všetko ovocie a zeleninu, vedľajší živočíšny produkt a pečivo vraciame do logistických centier, kde sa sústreďuje do veľkokapacitných kontajnerov a potom odváža do bioplynových staníc. V roku 2019 sme spolupracovali s tromi bioplynovými stanicami (Alternative energy, s. r. o., Eko-Salmo, s. r. o., a SCBC, s. r. o.) a jednou spoločnosťou, ktorej odovzdávame pečivo na kŕmne účely (AGRAKOM, s. r. o.). Energia, ktorá sa z potravín v bioplynových staniciach vyrobí, sa dodáva do elektrickej siete. V roku 2019 sa z nášho potravinového odpadu vyrobilo 1 955 MW elektrickej energie, čo je ročná spotreba približne 135 domácností. Teplo sa zase využíva na vlastnú spotrebu bioplynových staníc. V procese zhodnocovania vzniká aj odpad – digestát. Ide o fermentovaný zvyšok, ktorý možno zužitkovať ako hnojivo.

V obchodnom roku 2019 sme bioplynovým staniciam odovzdali 4 859 ton ovocia a zeleniny, 1 981 ton vedľajšieho živočísneho produktu a 2 006 ton pečiva.

Súvisiace aktuality

5. január 2023

Za tri mesiace kúpili zákazníci Lidla viac ako 33 000 debničiek s ovocím a zeleninou, ktoré by inak skončili v koši

11. október 2022

„Spočítali sme si, že takto ročne zachránime stovky ton kvalitného ovocia a zeleniny,“ povedal Róbert Flachbart, konateľ Lidl Slovenská republika

10. február 2022

Robíme to preto, aby sme zeleninu a ovocie vhodné na konzumáciu nemuseli vyhodiť.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.