Šetrenie zdrojov

Vedeli ste o recyklácii, že...?

Papierový a kartónový odpad

Po odoslaní kartónovej kocky z predajní do skladu sa začína zaujímavý kolobeh, na ktorého konci je papierový kartón, do ktorého sa opätovne zabalí tovar pre našich zákazníkov. V obchodnom roku 2019 sme zrecyklovali viac ako 20 000 ton papiera.

Ovocie, zelenina, pečivo, živočíšne produkty

Ovocie, zelenina, pečivo a živočíšne produkty, ktoré zákazníci nekúpili alebo im uplynula lehota spotreby, končia vo veľkokapacitných kontajneroch, ktoré sa odvážajú do bioplynových staníc. Formou fermentácie dokážu bioplynové stanice zmeniť takýto odpad na elektrickú energiu. Bioplynová stanica vyrobí až 67 megawattov energie za 24 hodín, čo predstavuje priemernú spotrebu pre 7 000 domácnosti za jeden deň.

Biela a farebná fólia

Separáciou fólie šetríme primárne zdroje – ropu a životné prostredie. Fólia z našich prevádzok končí ako regranulát, z ktorého sa opätovne vyrábajú plastové tašky, baliaca fólia a odpadové vrecia. Až 11 % komunálneho odpadu tvoria plasty a fólia a väčšina z nich sa dá ľahko vytriediť.

Plastové vedierka

Z plastových vedierok na rezané kvety sa dajú separáciou a spracovaním vyrábať kompostéry do záhrady.

Drevené debničky

Naše drevené debničky sa ďalej spracúvajú ako alternatívne palivo do pecí pre cementárne alebo sa používajú na výrobu drevotriesky pre nábytkársky priemysel.

Spätný zber batérií

Zberom batérií od našich zákazníkov a ich separáciou sa získavajú kovy, ktoré sa ďalej používajú v hutníckom priemysle, pri výrobe ocele a železa.

Zrecyklované množstvá obalových materiálov za obchodný rok 2018

Druh materiálu

Zrecyklované množstvo (v tonách)

Drevo

2 554

Papier

20 697

Plast vrátané fólií

956

Akumulátory

15

Kovošrot

215

Sklo

35

Textílie - opätovne využiteľné

62

CELKOVÝ SÚČET

24 534

Na recyklovanom papieri

Svoje letáky a propagačné materiály tlačíme na recyklovanom papieri, v predajniach a logistických centrách dbáme na energetickú úspornosť a ich efektívny vnútorný chod. Zákazníkom v letákoch a na svojej internetovej stránke pravidelne radíme, ako sa v domácnosti správať ohľaduplne k životnému prostrediu. V júni 2020 sme zrušili distribúciu papierových týždňových letákov do domácností, čím ušetríme približne 1 700 ton papiera.

 

Triedenie odpadov s Envi-Pak

Medzinárodný projekt ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ realizuje organizácia ENVI-PAK. Aj my sme obstáli v prísnom audite a získali tak certifikát pre zodpovedné organizácie. Na základe dosiahnutého hodnotenia sme potvrdili správnosť nastavenia našich procesov v oblasti triedenia a zhodnocovania odpadov a vysokú úroveň svojej zodpovednosti voči prírode.

Sme zodpovedná organizácia

Spoločnosť Lidl aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a zvyšovaniu enviromentálneho povedomia. Preto sme sa spolu s ENVI-PAK rozhodli tieto posolstvá šíriť ďalej. Prečítajte si aké sú základné pravidlá pri triedení odpadu, a ako to robíme my v Lidli!

Certifikát zodpovednej organizácie

Naša spoločnosť je zapojená do medzinárodného projektu ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ. Triedi odpad, šetrí prírodné zdroje, a tým prispieva ku krajšiemu okoliu a zdravšiemu životnému prostrediu.

Prispeli sme k úspore emisií skleníkových plynov

Účasťou v systéme zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK prispela naša spoločnosť v roku 2020 k úspore emisií skleníkových plynov v množstve 17 630 794,62 kg CO₂

Každý odpad si zaslúži druhú šancu

Viac ako 24 000 tonám hodnotných materiálov bola poskytnutá druhá šanca, vďaka triedeniu prepravných obalových materiáloch, ktoré zostávali v našich predajniach a logistických centrách. Správnym triedením dávame veciam druhú šancu.

PÁPÁ, papierové letáky

Pravidelne prehodnocujeme svoj vplyv na životné prostredie. Zmenou formátu a zrušením distribúcie týždňových Lidl letákov do domácností výrazne znižujeme spotrebu papiera. Na lepšiu predstavu o vplyve zrušenia letákov, ide o objem papiera, na ktorého výrobu sa mohlo použiť až 70 000 dospelých stromov. Uvedomujeme si náš dopad na životné prostredie, a preto sa neustále snažíme prichádzať s inovatívnymi riešeniami.

Viac o našej vízii.

Zaujíma vás Šetrenie zdrojov? Vitajte v tíme!

Prečítajte si viac o našej vízii, aktivitách a doterajších výsledkoch.

viac info

Súvisiace aktuality

16. jún 2022

Lidl spotrebuje o takmer 4500 ton papiera menej na ročnej báze.

10. január 2022

Naše oceány znečisťujú plastové ostrovy. Až tretina všetkých potravín na svete končí v odpade. Je čas s tým niečo urobiť! Aj preto sa skupina Schwarz, ktorej...

16. december 2021

Iba v Lidli máte možnosť venovať svoju zálohu iniciatíve Upracme Slovensko a pomôcť tak upratať slovenskú prírodu.