Šetrenie zdrojov

Vedeli ste o recyklácii, že...?

Papierový a kartónový odpad

Po odoslaní kartónovej kocky z predajní do skladu sa začína zaujímavý kolobeh, na ktorého konci je papierový kartón, do ktorého sa opätovne zabalí tovar pre našich zákazníkov.

Ovocie, zelenina, pečivo, živočíšne produkty

Plytvanie potravinami je zásadný globálny problém, ktorý sa týka aj Slovenskej republiky. Podľa informácií Európskej komisie sa v Európskej únii ročne vyprodukuje asi 88 miliónov ton potravinového odpadu, čo predstavuje 173 kg potravín na obyvateľa. V prípade Slovenska stále neexistuje jednotná metodika na meranie objemu potravinového odpadu, no odhaduje sa, že plytvanie predstavuje od 35 do 168 kg potravín na osobu ročne. Na základe informácií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z januára 2020 až 53 % potravinového odpadu v našej krajine vyprodukujú domácnosti (zhruba zo 400 kg odpadu ročne). Znamená to, že viac ako polovica peňazí, ktoré Slováci minú na potraviny, končí v kontajneroch. Viac ako 60 % odpadu z potravín predstavuje odpad z ovocia a zo zeleniny, ktorý namiesto kompostu často zbytočne končí v komunálnom odpade.

Naše opatrenia smerom k znižovaniu potravinového odpadu

1. Efektívne objednávkové procesy a vysoké odpredaje

Jednoduchosť a efektívnosť tvoria základ nášho podnikania. Preto dlhodobo zlepšujeme svoje procesy, aby sme objednávali čo najpresnejšie počty potravín – najmä čerstvých výrobkov. Tak minimalizujeme prebytok potravín v každodennej prevádzke. Samozrejme, správanie zákazníkov nikdy nevieme odhadnúť na 100 %. Aj preto je našou prioritou dostupnosť potravín, takže si zákazník môže nakúpiť vždy to, čo potrebuje. Vďaka svojmu konceptu, ktorý vychádza z predvýberu sortimentu a rýchloobrátkovosti, dosahujeme vysoké odpredaje, a tým minimalizujeme odpisy.

2. Zľavy na potraviny

V rámci konceptu čerstvosti dlhodobo oddeľujeme a špeciálne označujeme produkty s blížiacim sa dátumom spotreby, pričom ich potom predávame za nižšiu cenu až do posledného dňa pred dátumom spotreby.

zľavy pred koncom dátumu spotreby – chladené produkty – 25 %, mäso – 25 %, pečivo – 30 %,
zľavy v prípade nadstavu – dopekané pečivo – 30 %, ovocie a zelenina – 20 až 50 %, kvety – 30 %,
zľavy na posledné kusy v prípade potravinových akcií – 50 %.

3. Darovanie potravín

Po vzájomnej dohode sme časť nepredaných potravín darovali Potravinovej banke Slovenska (PBS), ktorá ich potom rozdeľuje sociálne slabším skupinám obyvateľov Slovenska. PBS pritom dostáva len tie potraviny, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné a hygienické kritériá. Nepredané krmivo pre zvieratá darujeme útulkom, ktoré združuje Sloboda zvierat.

4. Bioplynové stanice

Snažíme sa opätovane zhodnotiť aj tie potraviny, ktoré už nie sú vhodné na konzumáciu. Všetko ovocie a zeleninu, vedľajší živočíšny produkta pečivo odvážame do bioplynových staníc. V roku 2020 a 2021 sme spolupracovali s tromi bioplynovými stanicami (Alternative energy, s. r. o., Eko-Salmo, s. r. o., a SCBC, s. r. o.) a so spoločnosťou, ktorej odovzdávame pečivo na kŕmne účely (AGRAKOM, s. r. o.). Energia, ktorá sa z potravín v bioplynových staniciach vyrobí, sa dodáva do elektrickej siete. V roku 2021 sa z nášho potravinového odpadu vyrobilo 3 655 MW elektrickej energie, čo je ročná spotreba približne 332 domácností. V roku 2020 sa vyrobilo 3 351 MW elektrickej
energie, čo je ročná spotreba 305 domácností. Teplo sa zas využíva na vlastnú spotrebu bioplynových staníc. V procese zhodnocovania vzniká aj odpad – digestát. Ide o fermentovaný zvyšok, ktorý možno zužitkovať ako hnojivo.

Drevené debničky

Naše drevené debničky sa ďalej spracúvajú ako alternatívne palivo do pecí pre cementárne alebo sa používajú na výrobu drevotriesky pre nábytkársky priemysel.

Zrecyklované množstvá obalových materiálov za obchodné roky 2017 - 2021

Druh materiálu

Obchodný rok 2017 (v t)

Obchodný rok 2018 (v t)

Obchodný rok 2019(v t)

Obchodný rok 2020(v t)

Obchodný rok 2021(v t)

Drevo

2187

2065

2554

2833

2856

Papier

13825

18471

20697

22 921

25 204

Plast vrátane fólií

798

803

956

1 045

1 151

Akumulátory

18

14

15

24

8

Kovošrot

219

677

212

231

137

Sklo

10

7

35

0

88

Textílie – opätovne využiteľné

55

37

62

52

28

*Hodnoty sú zaokrúhlené na celé čísla.

Na recyklovanom papieri

Svoje letáky a propagačné materiály tlačíme na recyklovanom papieri, v predajniach a logistických centrách dbáme na energetickú úspornosť a ich efektívny vnútorný chod. Zákazníkom v letákoch a na svojej internetovej stránke pravidelne radíme, ako sa v domácnosti správať ohľaduplne k životnému prostrediu. V júni 2020 sme zrušili distribúciu papierových týždňových letákov do domácností, čím ušetríme približne 1 700 ton papiera.

 

Triedenie odpadov s Envi-Pak

Medzinárodný projekt ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ realizuje organizácia ENVI-PAK. Aj my sme obstáli v prísnom audite a získali tak certifikát pre zodpovedné organizácie. Na základe dosiahnutého hodnotenia sme potvrdili správnosť nastavenia našich procesov v oblasti triedenia a zhodnocovania odpadov a vysokú úroveň svojej zodpovednosti voči prírode.

Sme zodpovedná organizácia

Spoločnosť Lidl aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a zvyšovaniu enviromentálneho povedomia. Preto sme sa spolu s ENVI-PAK rozhodli tieto posolstvá šíriť ďalej. Prečítajte si aké sú základné pravidlá pri triedení odpadu, a ako to robíme my v Lidli!

Certifikát zodpovednej organizácie

Naša spoločnosť je zapojená do medzinárodného projektu ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ. Triedi odpad, šetrí prírodné zdroje, a tým prispieva ku krajšiemu okoliu a zdravšiemu životnému prostrediu.

Prispeli sme k úspore emisií skleníkových plynov

Účasťou v systéme zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK prispela naša spoločnosť v roku 2022 k úspore emisií skleníkových plynov v množstve 18 098 337,57 kg CO₂

Každý odpad si zaslúži druhú šancu

Viac ako 24 000 tonám hodnotných materiálov bola poskytnutá druhá šanca, vďaka triedeniu prepravných obalových materiáloch, ktoré zostávali v našich predajniach a logistických centrách. Správnym triedením dávame veciam druhú šancu.

Súvisiace aktuality

29. jún 2023

Obmedzovať letáky začal Lidl na Slovensku ako prvý reťazec, ročne minie o 6000 ton papiera menej ako predtým.

16. jún 2022

Lidl spotrebuje o takmer 4500 ton papiera menej na ročnej báze.

10. január 2022

Naše oceány znečisťujú plastové ostrovy. Až tretina všetkých potravín na svete končí v odpade. Je čas s tým niečo urobiť! Aj preto sa skupina Schwarz, ktorej...

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.