Férové jednanie

Stanovisko k nákupu čerstvých vajec

Stanovisko k nákupu čerstvých vajec

Záleží nám aj na dodržiavaní vyšších štandardov pri chove zvierat. Preto chceme prispieť k ďalšiemu rozvoju konvenčného chovu hydiny a takisto k jeho zlepšeniu. Väčšina čerstvých vajec predávaná v našich filiálkach pochádza zo Slovenska a na každom z nich sa nachádza kód, ktorý garantuje úplnú identifikáciu pôvodu a druhu chovu.

V obchodnom roku 2021 sme prvýkrát zaradili do svojho sortimentu čerstvé vajcia v BIO kvalite z voľného výbehu. Spoznáte ich podľa špeciálneho kódu na vajíčku, ktorý je vo formáte „0XXX“.

Čerstvé vajcia  v našom stálom sortimente pochádzajúce zo Slovenska:

  • Obchodný rok 2021 – 23,34 %
  • Obchodný rok 2020 – 19,31 %

Touto zásadou vyjadrujeme svoj zodpovedný prístup k ľuďom a prírode. Chceme prispieť k ďalšiemu rozvoju konvenčného chovu hydiny a takisto k jeho zlepšeniu. S tým cieľom vám predkladáme naše vypracované ciele a konkrétne opatrenia pre nákup čerstvých vajec a produktov, ktorých súčasťou zloženia sú vajcia, sformulované v tomto stanovisku.

Na stiahnutie 
Zásady udržateľného nákupu čerstvých vajec