Vedenie dialógu

Nadácia Lidl Slovenská republika a jej vízia

Nadácia Lidl Slovenská republika vznikla v novembri 2020. Účelom nadácie je podpora verejnoprospešných aktivít. Hlavnou víziou Nadácie Lidl je rozvoj zdravotníckej starostlivosti a vzdelávania, rovnako ako podpora morálnych hodnôt na Slovensku.

Oblasti podpory

Nadácia Lidl sa primárne zameriava na podporu verejnoprospešného účelu a zameriava sa na nasledovné oblasti:

 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • zachovanie prírodných hodnôt,
 • ochrana zdravia,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • podpora rovnosti a ochrany práv sexuálnych menšín, znevýhodnených skupín obyvateľstva, detí a mládeže,
 • ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt,
 • podpora organizovania a realizovania kultúrnych, športových a spoločenských programov a podujatí,
 • podpora zdravotných, sociálnych a dobročinných akcií,
 • rozvoj vedy, školstva, vzdelania, telovýchovy, občianskej spoločnosti a podnikateľského prostredia,
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Etika a transparentnosť

Nadácia Lidl si zakladá na transparentnosti a férovosti. Pre Nadáciu Lidl je dôležitá otvorenosť a rovnosť šancí. O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie na základe odporúčaní externých expertov z hodnotiacich komisií. Nadácia Lidl nemá žiadnych zamestnancov.

Na všetky podnety zaslané na kontaktné údaje Nadácie Lidl sa zaväzujeme odpovedať do 30 kalendárnych dní.

Správa o činnosti Nadácie Lidl je dostupná tu: Nadácia Lidl Slovenská republika - IČO: 53397444 - účtovné závierky a výročné správy - hospodárske výsledky | registeruz.sk

V sekcii Na stiahnutie si môžete je zverejnená Výročná správa Nadácie Lidl za kalendárny rok 2021.

Kontakt:

Tomáš Bezák, správca nadácie

email: nadacialidl@lidl.sk, tel: +421 2 5827 9520

Nadačná listina k nahliadnutiu je zverejnená v sekcii "na stiahnutie" nižšie.

Projekty

Výstavba mestských parkov Čistinka

Lidl Čistinka, to je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Tri z nich majú rozmer 12 x 12 m, štvrtým je multifunkčné športovisko s výmerou 15 x 15 m. Basketbal? Futbal? Volejbal? Stolný tenis? Žiaden problém, na Čistinke padnú mnohé športové rekordy. V ďalších troch častiach sa na ihrisku zabavia najmenší, pod prístreškom si jedlá pripravené na griloch vychutnajú mnohí fajnšmekri, workoutovú zónu využijú mladí i starší. Na Čistinkách sa bude nachádzať aj množstvo lavičiek a zelene. Jednoducho, mestský park jedna báseň!

Ambasádorom projektu je známy slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Jeho básne či rozprávky pre deti a texty slávnych slovenských piesní prepájajú generácie, rovnako ako Čistinky. „Zaujala ma aktivita spoločnosti Lidl, ktorá ponúka slovenskej verejnosti Čistinky - miesta, kde sa stretávajú ľudia, kde sa športuje, relaxuje, rozvíjajú sa vzťahy... Preto som rád prijal svoju účasť v tomto projekte a napísal niekoľko veršov do televíznych spotov. A keď pribudnú ďalšie mestá alebo obce, rád napíšem ďalšie básničky. Už teraz si robím na to "čistinku" na mojom spisovateľskom stole,“ povedal Daniel Hevier.

 

Charitatívna zbierka pre Slovenský červený kríž

Nadácia Lidl Slovenská republika zorganizovala dve verejné zbierky na podporu činnosti Slovenského červeného kríža. Slovenský Červený kríž je organizáciou, ktorá má desiatky rokov skúseností a tisíce dobrovoľníkov. Je to jedna z najväčších a najaktívnejších humanitárnych organizácií na Slovensku a Lidl je jej hrdým dlhoročným partnerom. Či ide o prírodné katastrofy, havárie, pandémiu alebo utečeneckú krízu, dobrovoľníci z Červeného kríža sú vždy na mieste pripravení pomáhať. Cieľom zbierky ´Srdce na správnom mieste´ je umožniť tým, ktorí pomáhajú, aby ich pomoc bola ešte rýchlejšia a efektívnejšia.

„Ostatné roky nám ukazujú, aké dôležité je byť pripravený na krízové situácie a vedieť adekvátne reagovať. Cielená podpora spoločnosti Lidl môže našu krízovú pripravenosť posilniť. Vďaka vybaveniu špeciálne zameranému na krízové podmienky budeme môcť spolu s našimi dobrovoľníkmi i zamestnancami efektívnejšie prispieť k zmierňovaniu následkov mimoriadnych udalostí,“ povedala generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža, Zuzana Rosiarová Kesegová.

Prvá zbierka s názvom Srdce na správnom mieste prebiehala v predajniach Lidl v termíne od 11.4. do 30.4.2022 a jej výťažok bol 114 764 Eur. Druhá zbierka Srdcia na správnom  mieste prebiehala od 6.2. do 19.2.2023 s výťažkom 62 222 Eur. Spoločnosť Lidl prispela navyše celkovou sumou 100 000 Eur.

Výťažok z oboch zbierok v plnej 100% výške bol použitý na nákup špeciálne upravených vozidiel, ktoré Nadácia Lidl v roku 2023 daruje Slovenskému červenému krížu. Zástavba a prerobenie vozidiel na mieru je realizované slovenskou spoločnosťou Selvit.

Na stiahnutie 
Výročná správa Nadácie Lidl za rok 2021
Predbežná správa o verejnej zbierke Srdce na správnom mieste
Politika konfliktu záujmov Nadácie Lidl
Viac o našej vízii.

Zaujíma vás vedenie dialógu? Vitajte v tíme!

Prečítajte si viac o našej vízii, aktivitách a doterajších výsledkoch.

viac info