Vedenie dialógu

Nadácia Lidl Slovenská republika a jej vízia

Nadácia Lidl Slovenská republika vznikla v novembri 2020. Účelom nadácie je podpora verejnoprospešných aktivít. Hlavnou víziou Nadácie Lidl je rozvoj zdravotníckej starostlivosti a vzdelávania, rovnako ako podpora morálnych hodnôt na Slovensku.

Vízia a poslanie

Chceme vytvárať a podporovať komunitné aktivity, ktoré umožňujú deťom, mladým ľuďom rásť v inšpiratívnom prostredí a rozvíjať svoju osobnosť, intelekt a talenty. Zameriavame sa na podporu duševného zdravia, zdravotnej starostlivosti a snažíme sa dosiahnuť zmeny v oblasti vzdelávania, rozvíjame filantropiu.

V mene spoločnosti Lidl Slovenská republika rozvíjame komunity, filantropiu a charitu. Naše zámery realizujeme vlastnými aktivitami, verejnými zbierkami a partnerstvami s mimovládnymi organizáciami na Slovensku.

Cieľom Nadácie Lidl Slovenská republika je flexibilne a adaptívne odpovedať na súčasné potreby spoločnosti. Výber podporovaných projektov je založený na identifikácii a zhodnotení vzniknutých potrieb, ktoré považujeme za zásadné a podstatné.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.