Férové jednanie

Firemná kultúra

Našou víziou je byť prvou jednoznačnou voľbou nielen pre zákazníkov, ale aj pre zamestnancov. Lidl tvoria výnimoční ľudia, ktorých spája spoločný zámer – urobiť všedný deň našich zákazníkov lepší a jednoduchší.

V Lidli všetci ťaháme za jeden povraz naprieč hranicami tímu a hierarchií. Firemná kultúra a predovšetkým žitie hodnôt sa prejavuje v každodennom správaní všetkých zamestnancov. Môže sa týkať pracovných činností, komunikácie, prejavu rešpektu a úcty, oblečenia, atď. A to dovnútra firmy, ako aj voči zákazníkom a obchodným parnterom. Kultúra je definovaná správaním, ktoré oceňujeme a ktoré, naopak, trestáme. Cez oceňované a neželané správanie sa tvoria mantinely firemnej kultúry. Ide o žitie zásad aj nepísaných pravidiel, ktoré firma akceptuje, alebo už nie je ochotná akceptovať. Lídri a manažéri definujú želané správanie a prejavy a sú taktiež vzorom pre ostatných. Zároveňak má byť oceňované a neželané správanie jasným „mantinelom“ firemnej kultúry, je potrebná jasná, pravidelná a konštruktívna spätná väzba pre všetkých zamestnancov.

V rámci firemnej kultúry sme si zadefinovali aj hodnoty, ktoré chceme vo firme podporovať a ktorými chceme žiť:

Dynamika

Dynamiku máme vo svojej DNA. Sme dynamický tím, ktorý sa nebojí robiť rozhodnutia a zodpovedne sa stavia k novým výzvam. Sme radi trendsetterom, radi objavujeme neobjavené. Prijímame zmeny, a tak sa posúvame ďalej. Dravosť nám koluje v žilách a pred ničím sa nezastavíme. To nám pomáha rásť nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Vďaka tomu sme prvou voľbou pre všetkých.

Zodpovednosť

To, že máme radi výzvy je fakt. A faktom je aj to, že ku každej výzve pristupujeme zodpovedne a záleží nám na tom, aby sme ju zvládli čo najlepšie. Do našich projektov dávame srdce a sme nesmierne šťastní, keď za sebou vidíme výsledky. Nestačí nám byť dobrí, chceme byť najlepší. A vďaka zodpovednosti každého jedného z nás sme lídrom na trhu.

Férovosť

Je fér, že každý hlas je počuť rovnako. V Lidli sme si všetci rovní a všetci to tak vnímame. Len vďaka férovej a rovnocennej komunikácii sa môžeme aj naďalej zlepšovať. Každý názor sa počíta a vždy platí to, na čom sa spoločne dohodneme.

Radosť

Máme radosť z toho, čo spoločnými silami dosahujeme. To, kde sme dnes, je zásluha nás všetkých. Tešíme sa z našej práce, baví nás, čo spolu vytvárame. Ťaháme za jeden povraz a chodíme do práce s radosťou.

Jednoduchosť

V dnešnom rýchlom a zložitom svete sú jednoduchosť, priamosť a jednoznačnosť zárukou pokoja a pohody. Je pre nás prioritou, aby sme všetko riešili s ľahkosťou, aby sme čo najviac zjednodušili našu každodennú prácu a mohli tak svoj čas využiť čo najefektívnejší.

Výnimočnosť

Ľudia tvoria Lidl a naši zamestnanci sú pre nás vždy prvou voľbou. Vďaka výnimočnosti a unikátnosti nás všetkých môžeme Lidl posúvať vpred. Veríme, že každý jeden z nás ochotne prejde extra míľu, pretože sa neuspokojí s priemernými výsledkami.

Vždy nájdeme spoločnú reč

Pre každého zamestnanca je dôležité mať v práci niekoho, kto mu podá pomocnú ruku, keď to bude naozaj potrebovať. Dôverník je komunikačný partner pre našich zamestnancov pri všetkých problémoch a starostiach, o ktorých nechcú hovoriť so svojím nadriadeným. Pomôže zorientovať sa v pracovnoprávnych záležitostiach aj s riešením problémov. Na dôvernosť rozhovoru sa môže každý na 100 % spoľahnúť. V roku 2019 pribudol k dôverníkom aj psychológ na telefóne, ktorý je dostupný pre všetkých zamestnancov.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.