Ochrana klímy

KAUFLAND A LIDL SI STANOVILI AMBICIÓZNE CIELE NA OCHRANU KLÍMY

Už v auguste 2020 sa skupina Schwarz oficiálne pridala k iniciatíve Science Based Target a zaviazala sa k sformulovaniu vedecky potvrdených klimatických cieľov. Na základe klimatického zhodnotenia si spoločnosti Kaufland a Lidl stanovili konkrétne ciele a opatrenia, ktorými plynule znížia emisiie CO₂ vytvorené prevádzkovou činnosťou, ako aj v celom dodávateľskom reťazci. Ich záväzok je najskôr zamedziť tvorbe emisií, potom zredukovať a tam, kde to nie je inak možné, ich kompenzovať.

„Ako významný obchodný reťazec na trhu si uvedomujeme svoj diel zodpovednosti za ochranu klímy a životného prostredia. Mnohé naše projekty, ktoré realizujeme v každodennej praxi, sú zamerané na znižovanie uhlíkovej stopy a ochranu podnebia. Aktívne sa chceme angažovať v tejto oblasti na základe vlastnej klimatickej stratégie s vedecky potvrdenými cieľmi,“ vysvetľuje Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika.

Rozvojom klimatickej stratégie a konkrétnych klimatických cieľov podľa metodiky iniciatívy Science Based Targets tak realizujú ďalší z dôležitých krokov a prispievajú zásadným spôsobom k dosiahnutiu Parížskej dohody (rámcový dohovor Organizácie Spojených národov na zmenu klímy) na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou.

 „Uvedomujeme si, že boj proti klimatickej zmene je spoločnou zodpovednosťou nás všetkých. Táto téma je pre nás kľúčová a chceme ísť príkladom. Rozhodli sme sa preto postaviť ochranu klímy do centra našej stratégie spoločensky zodpovedného a trvalo udržateľného podnikania. Naše procesy už dlhšie nastavujeme tak, aby boli čo najohľaduplnejšie k životnému prostrediu a darí sa nám šetriť desaťtisíce ton emisií ročne. Teraz ideme ešte ďalej a už čoskoro chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu,“ uviedol Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika. 

Najneskôr do roku 2030 plánuje Kaufland vo všetkých krajinách, kde pôsobí, zredukovať emisie z vlastnej prevádzkovej činnosti oproti roku 2019 o  80 percent. Lidl Slovenská republika plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v rámci svojej  prevádzkovej činnosti v roku 2022*. (* Kompenzácia emisií spôsobených prevádzkovou činnosťou prostredníctvom projektov na ochranu klímy.)

Okrem toho budú obe spoločnosti nabádať svojich dodávateľov k tomu, aby aj oni znižovali produkciu svojich emisií. Podľa analýz spoločností až 78% emisií je spôsobených práve výrobou produktov.  

EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV ZNIŽUJEME DLHODOBO

  • Kaufland Slovenská republika a Lidl Slovenská republika odoberajú  zelenú energiu vyrobenú zo stopercentne obnoviteľných zdrojov.
  • Obe spoločnosti využívajú vo svojej logistike aj kamióny s ekologickým LNG pohonom.
  • V predajniach Lidlu a Kauflandu sa využíva energeticky úsporné LED osvetlenie.
  • Súčasťou trvalej udržateľnosti v obchode sú klimaticky neutrálne produkty – dopady na životné prostredie sú počas ich výroby, prepravy a spotreby čo najnižšie a nevyhnutné vyprodukované množstvá CO₂ reťazce kompenzujú medzinárodne certifikovanými projektami.
  • Spoluprácou s lokálnymi dodávateľmi znižujú reťazce uhlíkovú stopu pri distribúcii výrobkov.
  • Na parkoviskách vybraných predajní sú pre zákazníkov zadarmo k dispozícii rýchlonabíjacie stanice pre autá a elektrobicykle.
  • Ďalšie tisíce ton skleníkových plynov šetria Kaufland a Lidl účasťou v systéme zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

SCIENCE BASED TARGETS

Zmena klímy predstavuje hrozbu pre naše živobytie a vyžaduje si aktívne kroky na všetkých úrovniach našej spoločnosti. Spoločnosť Lidl Slovenská republika sa už roky angažuje v ochrane klímy prostredníctvom rôznych opatrení. Teraz sme sa rozhodli urobiť ďalší rozhodujúci krok a stanovili sme si ambiciózne  vedecké klimatické ciele – takzvané Science Based Targets.

V auguste 2020 sa Skupina Schwarz v mene všetkých svojich divízií zaviazala k iniciatíve Science Based Targets. V nasledujúcich mesiacoch budú zadefinované konkrétne ciele a opatrenia, ktorými sa budeme snažiť zabrániť vzniku emisií CO2, znížiť ich alebo kompenzovať v našich prevádzkach a dodávateľskom reťazci.

ČO ZNAMENAJÚ „SCIENCE BASED TARGETS“?

Science Based Targets (SBTs) sú ciele znižovania jednotlivých emisií skleníkových plynov, ktoré sa počítajú na vedeckom základe.

Iniciatíva Science Based Targets bola vytvorená v roku 2015 zlúčením organizácií CDP (Carbon Disclosure Project), WRI (World Resources Institute), WWF (World Wide Fund for Nature) a UNGC (United Nations Global Compact).

Spoločnosti, ktoré sa zaviazali k tejto iniciatíve, si stanovili ambiciózny cieľ znížiť emisie skleníkových plynov v súlade s Parížskou dohodou z roku 2015.

Súvisiace aktuality

22. máj 2023

Úspora emisií zo strany Lidla predstavuje ročnú produkciu približne 5500 Slovákov.

11. január 2023

Obmedzovať letáky začal Lidl na Slovensku ako prvý, ročne minie o 6000 ton menej ako predtým.

22. október 2021

Počas Svetového čistiaceho dňa vyzbierali tisícky dobrovoľníkov viac ako 80 ton odpadu naprieč Slovenskom.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.