Podpora zdravia

Vedomá výživa

Pre spoločnosť Lidl je trvalá udržateľnosť jedným z hlavných strategických cieľov na ceste k lepšej budúcnosti. Preberáme zodpovednosť všade tam, kde naše činy ovplyvňujú ľudí a životné prostredie. Zodpovedné konanie je náš spôsob, ako každý deň znovu plniť náš prísľub kvality, a zaistiť tak našu spoločnosť do budúcnosti. Ako predajca potravín s aktuálne viac ako 160 pobočkami v Slovenskej republike každý deň oslovujeme 250 000 zákazníkov a prispievame k ich výžive množstvom našich produktov. Pretože výroba potravín má aj negatívne sociálne a ekologické dopady, chceme tieto vplyvy obmedziť a ponúknuť našim zákazníkom ponuku zdravého a udržateľného životného štýlu. Vedomá výživa nielenže pozitívne prispieva k našej oblasti činnosti „Podporovať zdravie“, ale má aj pozitívny vplyv na mnoho ďalších oblastí činnosti.

Náš záväzok k zdravej strave

V roku 2017 Lidl ako prvá spoločnosť na maloobchodnom trhu s potravinami zverejnila komplexnú stratégiu redukcie cukru a soli, ako aj ciele pre rezíduá účinných látok, kontaminanty a prídavné látky v sortimente privátnych značiek. Napriek rastúcemu povedomiu o tejto problematike sa stravovacie návyky v Európe a USA výrazne nezmenili. Takmer 65 percent populácie má stále nadváhu alebo obezitu. Dôsledkom sú rozšírené ochorenia, ako je diabetes mellitus, arterioskleróza, obezita, kardiovaskulárne ochorenia a mŕtvica. Zároveň dve tretiny spotrebiteľov v EÚ chcú jesť zdravšie a udržateľnejšie.4 Legislatívne projekty EÚ, ako je stratégia Farm to Fork, návrh zákona o dodávateľských reťazcoch bez odlesňovania a dane z CO 2, plastov, cukru alebo soli ukazujú politickú vôľu k uvedomelejšiemu a udržateľnejšiemu stravovaniu.

Oblasť činnosti "zdravá výživa" má vplyv na všetky naše strategické zamerania a zjednocuje témy bezpečnosti potravín, zdravej výživy, udržateľného stravovania, transparentnosti a posilnenia postavenia.

Bezpečnosť potravín tvorí základ našej stratégie pre zdravé stravovanie, a je preto predpokladom pre realizáciu ostatných pilierov. Cieľ zdravého stravovania sa zameriava na zlepšenie nutričných aspektov sortimentu. Udržateľná výživa opisuje cieľ ekologickej a sociálne spravodlivej výživy v rámci možností planéty, ktorá podporuje lepšie životné podmienky zvierat. Aby sme podporili našich zákazníkov pri výbere stravy, je transparentnosť a komunikácia kľúčom k stále vedomejšiemu nákupnému rozhodnutiu.
Na základe týchto pilierov neustále podporujeme ďalší rozvoj sortimentu produktov našej vlastnej značky, aby sme našim zákazníkom umožnili kupovať produkty, ktoré sú bezpečné, udržateľné, zdravé a cenovo dostupné. Zdravšie sa stravovať znamená zamerať sa na konzumáciu väčšieho množstva ovocia, zeleniny a vlákniny a znížiť príjem soli, cukru a nasýtených mastných kyselín. S našim stálym sortimentom okolo 2.415 produktov vlastnej značky ponúkame našim zákazníkom široký výber potravín pre zdravý životný štýl. Náš sortiment navyše neustále rozvíjame na základe najnovších vedeckých poznatkov.

Detský marketing iba na zdravé potraviny

Počet školákov s nadváhou v EÚ sa zvyšuje už 20 rokov7. Deti a mladí ľudia používajúci médiá v Nemecku si pozrú denne aspoň 15 reklám propagujúcich nezdravé jedlá. Z toho 92 percent reklamy na rýchle občerstvenie, snacky a sladkosti.8 Deti na rozdiel od dospelých reklamné posolstvá nespochybňujú, čo zvyšuje túžbu po propagovanom produkte. Vzhľadom na to, že chybná výživa v detstve zvyšuje riziko ochorení súvisiacich s výživou v dospelosti, je reklama na zdravé potraviny a odmietnutie reklamy na nezdravé potraviny až do 14 rokov kľúčové pre zdravie.

Naše ciele pre detský marketing
1. Odteraz budeme podporovať marketing zdravšej a udržateľnejšej stravy pre deti.
2. Od roku 2023 už nebudeme deťom propagovať nezdravé detské potraviny našich privátnych značiek. To zahŕňa propagačné aktivity v televízii, rádiu, na sociálnych sieťach a v našich letákoch.
3. Do konca roku 2025 budeme predávať potraviny s detským vzhľadom12 na obaloch našej vlastnej značky iba v prípade, že spĺňajú kritériá WHO pre zdravé13 potraviny. Obaly výrobkov sa budú postupne meniť. Výnimka: výrobky predávané v časovo obmedzených akciách typické pre Vianoce, Veľkú noc a Halloween.

Viac o našom stanovisko k vedomej výžive si môžete prečítať v dokumente na stiahnutie nižšie.

Na stiahnutie 
Nákupná politika v oblasti "vedomá výživa"

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.