Dobrý sused sa zaujíma o svoje okolie. Preto podporujeme základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí našich novootvorených predajní.

Pomôžte svojim nákupom v prvý deň otvorenia novej prevádzky získať školám kvalitné vybavenie.

Ako spoločnosť sme sa rozhodli podporovať základné školy zakaždým, keď otvárame novú prevádzku.

Ako projekt prebieha?

Nosnou ideou tohto projektu je venovať časť z obratu v prvý deň predaja na zakúpenie výpočtovej techniky - za každý nákup v hodnote aspoň 10 eur venujeme na podporu blízkych základných alebo spojených škôl 1 euro. Škola má následne možnosť sama si určiť skladbu IT hardvéru a softvéru ako notebooky, myšky, Bluetooth slúchadlá, Microsoft office balíček, externý disk, tablet a podobne, ktoré jej Lidl v príslušnej hodnote zabezpečí. V minulosti sme školám venovali aj športové náčinie a didaktické pomôcky ako napríklad interaktívne tabule. Aktuálne školy aj vzhľadom na pandemickú situáciu oceňujú zakúpenie informačnej techniky, ktoré mnohé zapožičiavajú aj učiteľom alebo žiakom zo sociálna slabších rodín na dištančnú výučbu.

Ako sa nám doposiaľ darilo?

Od začiatku projektu sme podporili už viac ako 110 základných alebo spojených škôl sumou viac ako 320 000 €.

„Sme základná škola, ktorá poskytuje vzdelávanie deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením - ide o mentálne postihnutie, telesné postihnutie a autizmus v kombinácii s mentálnym postihnutím. Mnohé z našich detí majú narušenú komunikačnú schopnosť. Dokážu však komunikovať s pomocou špeciálnych interaktívnych programov, ktoré sú cielene určené pre rozvoj komunikačných zručností. Tu však zápasíme s nedostatkom IKT prostriedkov (tablety, notebooky). Naše vybavenie je veľmi zastaralé, mnohé sú nefunkčné. Škola má v tomto smere veľmi obmedzené finančné možnosti, najmä v súčasnej dobe,“ uviedla Daniela Ballová, riaditeľka Spojenej školy Mudroňová v Trnave.

V Moste pri Bratislave sme podporili Základnú školu Milana Rastislava Štefánika na Športovej ulici. „Veľmi pekne ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tohto projektu. V súčasnej situácii je pre naše školstvo, našu školu každá pomoc vítaná a potrebná ako soľ. Veľmi si to vážime,“ povedal Ladislav Peciar, riaditeľ spomenutej školy.

Sme mimoriadne vďační tejto spoločnosti, že nás Lidl oslovil s myšlienkou podpory našej základnej školy. V rámci projektu „Váš nákup = veľká pomoc“  ide o podporu  našej ZŠ  prostredníctvom zakúpenia IKT pomôcok.  Túto pomoc vnímame veľmi  pozitívne a teší nás Vaša iniciatíva. IKT pomôcky budú využiteľné pre rozvoj počítačovej zdatnosti našich žiakov. Túto jedinečnú podporu môžem dávať za vzor aj ostatným investorom. Vedeniu našej základnej školy je  sympatická táto obchodná spoločnosť aj z dôvodu, že zavádzanie moderných technológií v záujme ochrany životného prostredia  je naozaj aktuálna spoločenská téma a z nášho pohľadu je jednou z priorít vo vzdelávaní.“

pani Katarína Nagyová, riaditeľka ZŠ na Mierovej ulici v Tornali

Súvisiace aktuality

27. máj 2022

Viac ako polovica celého fairtradového príspevku zo Slovenska pochádza z Lidla.

30. marec 2021

V pondelok 29. marca otvoril diskont dve nové predajne – v Bardejove a Poprade

25. január 2018

Chceme byť dobrým susedom, a preto podporujeme základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí našich novootvorených predajní.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.