Férové jednanie

Diverzita a inklúzia

Predstavte si, že ako majiteľ spoločnosti práve obsadzujete dôležitú manažérsku stoličku. Hľadáte kľúčového hráča, ktorý do firmy prinesie know-how, expertízu, angažovanosť, nadšenie. Do finále vám HR oddelenie posunie troch. Ženatého štyridsiatnika, tridsaťosemročnú mamu troch detí a tridsiatničku, ktorá sa tento rok plánuje vydávať. Všetci majú perfektné vzdelanie a vynikajúcu prax. Koho by ste si vybrali? Ak by ste sa rozhodovali podľa toho, kto ľudsky najlepšie zapadne do tímu, tlieskame. V skúške z rodovej rovnosti máte všetky predpoklady obstáť na výbornú.

Pandémia pritlačila na ženy

Nie všetci zamestnávatelia sú v otázke rodovej rovnosti a Women Empowerment na tom rovnako.  „Ako spoločnosť ešte nie sme tam, kde by sme mali byť. Pandémia potrebu zaoberať sa týmito témami ešte zvýraznila. Mnohé povolania s prevládajúcim zastúpením žien, ako zdravotné sestry či predavačky, sa zo dňa na deň ocitli v prvej línii. Na druhej strane, ženy pracujúce v gastronómii či v iných službách v dôsledku zatvorenia prevádzok najviac postihlo prepúšťanie a neistota príjmov. K tomu všetkému si ešte pripočítajme starostlivosť o deti v čase zatvorených škôl. Na Slovensku sa o domácnosť, deti a starších členov rodiny starajú v priemere stále viac ženy,“ myslí si Katarína Matejovie, členka najvyššieho vedenia Lidl zodpovedá za právny úsek, účtovníctvo, financie, dane a controlling a IT.

Hoci stereotypy nemá rada ani konzultantka, mentorka, koučka a HR expertka Anka Hudáková, priznáva, že  naša spoločnosť stále ešte funguje na „prehistoricky“ nastavených vzorcoch správania. „Matky sa vo všeobecnosti viac starajú o rodinu a o deti. Pandémia bolo toho príkladom.  Jeden prieskum zverejnil údaje, že až pre 76% matiek detí do desať rokov je starostlivosť o deti a domácnosť jednou z troch hlavných výziev počas koronakrízy. Muži to potvrdili v 54% prípadoch.“ Podľa odhadov OSN môže trvať ďalších desať rokov, kým sa spoločnosti podarí vyrovnať s ekonomickými dôsledkami pandémie u žien. Podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) bola pandémia náročná špeciálne na ženy pracujúce v sektore zdravotníctva a sociálnej pomoci, kde pracuje na Slovensku 80% žien. Aj zdravotnícky sektor zažil obrovský tlak. Ženy sú potencionálne vo väčšom riziku nákazy, pretože v tomto odvetví tvoria väčšinu.

Flexibilné pracovné podmienky

Podľa Kataríny Matejovie „zachránili“ ženy počas pandémie flexibilné pracovné podmienky. „Budú ich však potrebovať aj po jej skončení, pretože aj naďalej musia bez zbytočného stresu dokázať skĺbiť prácu s rodinným životom.“

Reťazec Lidl na Slovensku zamestnáva aktuálne 4 470 (údaj aktuálny k marcu 2021) žien. Viac ako 40% z nich pôsobí na manažérskych pozíciách. Flexibilné pracovné úväzky poskytuje nielen vo vedení, ale aj v skladoch a v predajniach. Práve tam pracuje najviac žien a vďaka možnosti flexibilného úväzku dokážu efektívne skĺbiť prácu s rodinou. Podľa Kataríny Matejovie je jednou z kľúčových úloh štátu zabezpečiť rovnaké odmeňovanie mužov a žien, zvýšiť ich zamestnanosť a zabezpečiť dostupnosť starostlivosti o deti. „O všetkých týchto témach potrebujeme viac verejne hovoriť, aby sme zlepšili povedomie verejnosti a zabezpečili rýchlejšie presadenie zmien,“ hovorí členka top manažmentu Lidl.

Abstraktne znejúce slovné spojenie Women Empowerment, posilňovanie pozície žien, by podľa predstaviteľky Lidla mali vo všetkých pádoch skloňovať najmä zamestnávatelia a šéfovia. Ženy by mali podporovať v ich talentoch a v rozvoji a „vytvoriť im priaznivejšie podmienky, aby dokázali skĺbiť pracovný a súkromný život. U nás v Lidli platí systém rovnakého odmeňovania žien a mužov. Bez výnimky. Uvedomujem si, že zbytok Slovenska na tom nie je rovnako, preto musí byť v celospoločenskom záujme na túto tému upozorňovať a zabezpečiť jej nápravu,“ pokračuje top manažérka, ktorá sa s nerovnosťou v práci nikdy nestretla. „Najväčšie kariérne skoky som dosiahla práve vo veku, kedy moji nadriadení mohli zvažovať, či sa nechystám na materskú a či sa do mňa  oplatí investovať energiu a čas.“  

Ženy sa ľahšie učia a majú bohatšiu slovnú zásobu

Psychológ a odborník na neuropsychológiu, PhDr. Robert Krause, PhD., MBA tvrdí, že v manažérskom prostredí je kľúčové nehľadať rozdiely vo fungovaní ženského a mužského mozgu. Len by mohli  zbytočne podnecovať k neurosexistickému skresleniu a zabraňovať rodovej rovnosti. Napriek tomu, isté rozdielnosti medzi oboma pohlavia tu z hľadiska evolučnej biológie a neurovedy sú. Ženy sú podľa odborníka lepšie v rovine čítania a porozumenia a jemnej motoriky. Muži majú lepšiu pracovnú pamäť a vizuálne priestorové schopnosti. Ženy zase väčší hipokampus, časť mozgu zodpovednú za zapamätávanie si nových vecí a učenie. „Aj preto vnímame, že žena si dokáže uchovať intenzívnejšie spomienky na udalosti, ktoré prežila. Muži majú zase väčšiu amygdalu, ktorá sa okrem iného spolupodieľa aj na prežívaných emóciách.“ Ženy sú podľa neuropsychológa lepšie vybavené rečovo, majú bohatšiu slovnú zásobu a schopnosť abstraktnejšieho myslenia. „Muži sa v komunikácii zameriavajú viac na cieľ, zväčša sa teda rozhodujú rýchlejšie. Dokážu obyčajne rýchlejšie pracovať s kombináciou údajov, ktoré si vybavia z dlhodobej pamäte a informáciami z krátkodobej pamäti.“

Potvrdené: ženy sú lepšie líderky

Prieskum konzultačnej spoločnosti Zenger Folkman v Harvard Business Review potvrdil, že ženy sú rovnako efektívne manažérky ako muži. A nielen to. Ženy predbehli mužov v 17 z 19 sledovaných líderských schopností. Excelujú v iniciatíve, v pružnosti a flexibilite, sebarozvoji, v zameraní na cieľ, vysokej integrite a čestnosti. A tiež napríklad v týchto schopnostiach.    

  • schopnosť prevziať iniciatívu            
  • flexibilita                                            
  • práca na sebarozvoji                         
  • zameranie na výsledky                      
  • vysoká integrita a čestnosť                
  • podpora v rozvoji ostatných               
  • inšpiruje a motivuje ostatných            
  • odvážny leadership                            
  • vytváranie vzťahov                             
  • zvládanie zmien                                 

Kompletné výsledky štúdie Zenger Folkman 2019 nájdete v Harward Business Review.

V sebavedomí by sme mali posilniť

Podľa HR expertky Anky Hudákovej by ženy mali jednoznačne popracovať na sebavedomí a  vyjadrovaní svojich názorov. „Často sa mi v minulosti stávalo, že muž, ktorý spĺňal predpoklady na konkrétnu pozíciu na 60%, mal vysoké sebavedomie a prezentoval sám seba ako stopercentný kandidát. Žena, ktorá spĺňala podmienky na 80%, si uvedomovala svoje oblasti na rozvoj a prezentovala sa na 60 – 70%,“ pokračuje HR konzultantka, ktorá stála v minulosti na čele HR oddelení viacerých korporácií.  

Mužský leadership vnímame podľa koučky a mentorky skôr „ako rozhodný, mocenský s autoritatívnym štýlom, bojujúci proti opozícii, miestami možno aj drsný.“ Ženy sú podľa Anky Hudákovej viac inkluzívne, zamerané na komunitu a na tím. „Svojich ľudí vedú viac cez konsenzus a dohodu ako cez nariadenia a diktovanie pravidiel. Ženský štýl riadenia chce zapájať ostatných, prevziať zodpovednosť a prispievať spoločne. Záleží im na tom, aby inšpirovali ostatných. Vysvetľujú im, ako z dosiahnutých cieľov môže profitovať tím, aj jednotlivec. Hovoríme o viac vyváženom type leadershipu,“ pokračuje Anna Hudáková, ktorá ako mentorka v programe Odyssey pomáha mladým manažérkam „preraziť strop“ a dostať sa kariérne na vyššie úrovne.

Lepšie tímové hráčky

Aj v empatii ťahajú podľa Anny Hudákovej za silnejší koniec práve ženské líderky. „V minulosti sa hovorievalo, že ženy sú príliš láskavé a starostlivé na to, aby sa stali lídrami. V riadení sa dával väčší dôraz na disciplínu, pracovnú morálku a plnenie príkazov.“ Súčasnosť požiadavky na lídrov zmenila. „Viac oceňujeme dôraz na tímovú prácu a spoluprácu, vytvorenie emočného prepojenia, využitie kreativity a potenciálu. V tom všetkom sa viac uplatnia ženské črty leadershipu.“ Mužom ide podľa Kataríny Matejovie zase viac od ruky networking, „budovanie vzťahov s dôležitými partnermi v rámci firmy, aj mimo nej. Preto majú lepší prístup k informáciám a širší uhol pohľadu – čo im vytvára lepšie predpoklady na presadenie sa, pretože sú viditeľnejší.“

Zvýšiť kvóty žien v európskych inštitúciách a v politike sa dlhodobo snažia mnohé (nielen) európske krajiny. „Napriek tomu je podľa údajov OSN len v 22 krajinách na čele štátu žena. V stodevätnástich štátoch sveta nikdy ženu ako líderku nemali. Globálne v parlamentoch sedí asi štvrtina žien. Zaujalo ma, že v štyroch krajinách je v parlamente viac ako 50% žien. V Rwande (61%), na Kube (53%), v Bolívii (53%) a v Spojených Arabských Emirátoch (50%),“ vyratúva Anka Hudáková. „Som presvedčená, že ženský prvok môže priniesť do politiky viac kultúry, zmyslu, hodnôt, schopnosti spolupracovať a hľadať spoločné riešenia.“

Bez podpory v rodine to nepôjde

Ak chce žena skĺbiť rolu milujúcej manželky, starostlivej mamy a zároveň sa kariérne rozvíjať, potrebuje podľa Kataríny Matejovie a Anky Hudákovej v prvom rade podporu partnera. Chce to vyrovnaného človeka, ktorý dokáže byť svojej žene oporou. Vie sa sám zmysluplne uplatniť a zvládať aj náročné situácie, ktoré život s úspešnou ženou prináša. V tom všetko je rola muža kľúčová. V opačnom prípade môže na to doplatiť deti a rodina,“ myslí si Anka Hudáková.  

Kľúčom k výchove schopných sebavedomých žien je podľa Kataríny Matejovie práve výchova. „Ako spoločnosť by sme sa mali snažiť vychovávať dievčatá tak, aby sa sebavedome vedeli postaviť za svoje práva na pracovisku, aj v súkromí. Dnes, našťastie, vidia, že sa môžu stať nielen top manažérkou, ale aj prezidentkou, premiérkou, astronautkou, vedkyňou. Podobných pozitívnych príkladov potrebujeme stále viac, aby sme našim dcéram dopredu nevytvárali bariéry. Naopak, aby mali pocit, že môžu dokázať čokoľvek.“

Ak chce kráčať slovenský zamestnávateľ s dobou, mal by do vedúcich pozícií vpustiť o niečo viac žien. „Budú v práci presadzovať ženám vlastné hodnoty a stanú sa podporou ostatných žien. Ak máte vo svojej firme zamestnankyne schopné prevziať manažérske pozície, povýšte ich. Dajte im zodpovednosť a potrebnú dôveru. Vráti sa vám to v podobe spokojnosti zamestnancov aj vo firemných výsledkoch.“

Viac o našej vízii.

Zaujíma vás férové jednanie? Vitajte v tíme!

Prečítajte si viac o našej vízii, aktivitách a doterajších výsledkoch.

viac info

Súvisiace aktuality

27. január 2022

Rôzni a predsa rovní - za tú istú prácu dostanú ženy i muži v Lidli rovnakú odmenu.

22. december 2021

Lidl sa rozhodol zvýšiť zamestnancom mzdy na predajniach a skladoch od 01.01.2022, svoje mzdové náklady tým zvýši medziročne o 8 miliónov eur.

15. november 2021

Zodpovednosť preberáme všade tam, kde má naše konanie ako konanie spoločnosti Lidl vplyv na ľudí a životné prostredie. S témou rodovej rovnosti v dodávateľskom...