Prehľad aktivít

Niektoré už boli úspešne ukončené, iné stále prebiehajú.

Zobrazenie:

V Lidli máme 5 zásad vedenia: viesť komunikáciu – rozvíjať zamestnancov – zostať dynamickí a orientovaní na výsledky – vybudovať dôveru a správať sa férovo – žiť zodpovedne a byť vzorom. Vďaka tomu sa nám darí zvyšovať kvalitu vedenia ľudí v rámci firmy, lepšie definovať firemné hodnoty aj otvorenejšie komunikovať v rámci tímov, čo sa prejavuje intenzívnejším poskytovaním spätnej väzby.

Viesť komunikáciu – Rozvíjať zamestnancov – Zostať dynamický a orientovaný na výsledky – Vybudovať dôveru a konať férovo – Žiť zodpovedne a byť...

Pre každého zamestnanca je nastavený vzdelávací program na mieru tak, aby vedel využiť získané vedomosti v praxi. Ponuka školení je široká. Vyberú si z nej zamestnanci na vedúcich aj nižších pozíciách. Ponúkame vzdelávací program pre manažérov predajní, learning by doing, jazykové kurzy, rotáciu pracovného miesta, verejnú knižnicu, small talk či kvalifikačné programy podľa individuálnych potrieb. Novinkami sú Konferencia Lidl Fórum, Rezortné workshopy, Manažérska akadémia či Trendy skills workshopy na témy agilita, integrita a diverzita, ktorými firma reaguje na meniace sa prostredie.

Na nové úlohy zamestnancov pripravujeme metódou “Learning by doing” a prepracovaným systémom pre každú pozíciu, formou individuálneho vedenia...

Mladým ľuďom ponúkame viacero príležitostí, ako môžu u nás odštartovať svoju kariéru. Máme mnohé pozície pre čerstvých absolventov, no nekončíme iba pri nich. Na úrovni stredoškolského vzdelávania spolupracujeme s viacerými strednými školami v rámci systému duálneho vzdelávania. Vysokoškoláci od 2. ročníka sa môžu zapojiť do Retail Academy (od októbra 2019 aj v Nitre!) a spolu s absolventmi takisto využiť program „Stážista“ a „Trainee“.

Vďaka projektu Retail Academy sa študenti viacerých vysokých škôl môžu manažérov Lidla na prednáškach dozvedia viac o klasickom obchode, financiách,...

Všetko čo robíme, robíme s ľuďmi a pre ľudí. V centre nášho záujmu stojí vždy zákazník, ktorému sa snažíme v maximálnej možnej miere vyhovieť a podľa jeho spätnej väzby skvalitňovať našu ponuku i služby. Zároveň si uvedomujeme, že našim najväčším bohatstvom sú naši zamestnanci. Bez nich by sme nedokázali obslúžiť milióny zákazníkov a zabezpečiť ponuku čerstvého, kvalitného a cenovo výhodného tovaru. Toto je hlavná myšlienka našej  najnovšej kampane. Kladieme dôraz na orientáciu na zákazníka, úctu k našim zamestnancom a na čerstvosť nami ponúkaného tovaru.

Dávame prácu viac ako 5500 ľuďom na Slovensku a od roku 2016 platy našich zamestnacov narástli v priemere o 40%.

Potvrdené: ženy sú lepšie líderky! Lidl vie, prečo sa firmám oplatí mať ženy v manažérskych funkciách.

Sú iniciatívne, flexibilné, zamerané na cieľ, pracujú na sebarozvoji, vynikajú v čestnosti. Ak vo firme poskytnete ženám flexibilné podmienky na prácu, odmenia sa vám v podobe spokojného tímu a dobrých výsledkov.

V Lidli platí striktný systém rovnakého odmeňovania žien a mužov. Je v celospoločenskom záujme na túto tému aktívne upozorňovať a neustále sa pokúšať...

Ako spoločnosť pôsobiaca na medzinárodnom trhu úzko spolupracujeme s dodávateľmi z celého sveta. Pri našich činnostiach dôsledne sledujeme dodržiavanie požiadavky transparentnosti v našich dodávateľských vzťahoch. Z tohto dôvodu v tejto sekcii nájdete náš Etický kódex pre obchodných partnerov a rozsiahle informácie o našich dodávateľoch v nepotravinovom sortimente.

Náš cieľ je jasný - splniť požiadavky zákazníkov a popritom dbať na transparentnosť v dodávateľskom reťazci. Koncept vlastných značiek a produktov...